​​

Velkommen til Afsnit for Akut Apopleksi N0871

​​Afsnit for Akut Apopleksi modtager patienter, der indlægges til observation og udredning for blodprop i hjernen eller hjerneblødning.​ 

På denne side har vi samlet nogle praktiske oplysninger til dig og dine pårørende.

​Daglig ledelse

Afdelingssygeplejerske Lene Lykke Jensen


Neurologisk afdelingsledelse

  • Ledende overlæge Kai Jensen
  • Ledende terapeut Lisbet Lind

​Telefoner

Afsnittets kontor: 48 29 42 70

Egen mobiltelefon må gerne anvendes.


Forespørgsler

Pårørende er altid velkomne til at ringe. Vi henstiller dog til at ringe i tidsrummet mellem kl. 9.30 -12.00 og kl. 19.00-20.00.


Behandling og pleje

​Afsnit for Akut Apopleksi er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem plejepersonale, ergoterapeuter, fysioterapeuter og læger.​​

Som patient vil du dagligt blive tilknyttet en medarbejder, som vil være behjælpelig med personlig pleje, medicin, evt. spørgsmål før, under og efter stuegang og i øvrigt, hvis der er andre ting, du ønsker at drøfte. Du vil efter behov blive tilset af en læge.

Hvis du og dine pårørende ønsker det, er der mulighed for at arrangere en lægesamtale.


Genoptræning (rehabilitering)

Under indlæggelsen vurderes det om du skal undersøges af en fysioterapeut og en ergoterapeut. De er med til at vurdere dit eventuelle videre behov for rehabilitering.

Rehabiliteringen af de funktioner, der er mistet som følge af apopleksien, begyndes umiddelbart efter indlæggelsen, og fortsætter sideløbende med den øvrige undersøgelse og behandling. Symptomerne og sværhedsgraden af disse kan være meget forskellige, hvorfor de videre rehabiliteringstilbud vil tage udgangspunkt i dit behov.

Hvis det efter de første dage viser sig, at du har behov for en længerevarende rehabilitering, vil vi i samråd med dig og dine pårørende indstille til et videre rehabiliteringsforløb.

Såfremt rehabiliteringen ikke kræver videre indlæggelse, men et fortsat behov for genoptræning, vil der blive udarbejdet en genoptræningsplan. I denne plan vil det fremgå hvad dit videre rehabiliteringsbehov er. Rehabiliteringen varetages i dette tilfælde af terapeuter i kommunen.

Da du er den centrale person i genoptræningen, er det vigtigt at rehabiliteringen og mål for denne sker i samarbejde mellem dig og terapeuterne, og at du med udgangspunkt i dine ønsker og behov, deltager aktivt i rehabiliteringen for at genvinde tabte funktioner. Det er også vigtigt at du betragter alle dagligdags gøremål, som en nødvendig del af rehabiliteringen.

Til træningen anbefales behageligt, løst tøj samt praktisk fodtøj.


Talepædagog

Vi har ansat to logopæder (talepædagoger) i afsnittet. Du eller dine pårørende kan henvende sig til personalet, hvis der er brug for at logopæden vurderer sproglige vanskeligheder/udtalevanskeligheder.


Neuropsykolog

I samråd med personalet vurderes det, om du har brug for at tale med en af afdelingens neuropsykologer.


Mad og drikkevarer

​Måltiderne serveres på følgende tidspunkter:

Morgenmad ca. kl. 8.00
Middagsmad ca. kl. 12.00 
Aftensmad ca. kl.17.30. 

Derudover tilbydes kolde drikke om formiddagen.

Der serveres kaffe / te og brød samt kolde drikke ca. kl. 14.30 og ca. kl. 20.00.


På gangen står der en vogn med kolde drikke, som oppegående patienter frit må benytte.

Er der nogle særlige kosthensyn, du er nødt til at tage, bedes du orientere os om dette.


Alkohol

Hospitalet har en alkoholpolitik, som medfører at du ikke må indtage alkohol på hospitalets område. Dette gælder også for pårørende.

Desuden kan alkohol være uforenelig med din sygdom og den medicin du evt. får.


Rygning

Nordsjællands Hospital er røgfrit hospital, hvilket også gælder for pårørende.


​Medicin

Hvis du har medicin med hjemmefra, bedes du aftale med plejepersonalet hvordan denne skal administreres og opbevares under indlæggelsen.​


Værdigenstande

Under indlæggelsen på hospitalet opfordrer vi til, ikke at have for mange værdigenstande med. Hospitalet kan kun påtage sig ansvaret for værdigenstande, såfremt disse deponeres hos personalet.

​​

Redaktør