Fakta om afdelingen

​På Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital sætter vi den neurologiske patient i centrum. Det betyder bl.a., at høj patientsikkerhed og smidige patientforløb er i fokus, ligesom pårørende betragtes som et vigtigt understøttende led i behandlingen af patienten.

Afdelingen består af flere forskellige afsnit. 

På adressen i Hillerød finder du Afsnit for Akut Apopleksi, Afsnit for Akut Neurologi, Neurologisk Ambulatorium samt Afsnit for Neurorehabilitering. 

I den samlede afdeling indgår desuden fysio- og ergoterapiafsnit i henholdsvis Hillerød og Frederikssund.


Neurologisk Afdeling behandler og rehabiliterer patienter med sygdomme og skader i centralnervesystemet, eksempelvis akut apopleksi, epilepsi, multipel sclerose, demens, bevægeforstyrrelser og kræft i hjernen.


Uddannelse, viden og forskning præger afdelingen. Vi har uddannelsesforløb for læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter.


Vigtigt for afdelingen er, at vi er organiseret i teams. Tværfaglighed gør det muligt at videndele, hvilket igen fører til, at personalet anskuer en patients liv og muligheder ud fra en helhedstanke.


Vikarservice Nord på adressen i Hillerød er ledelsesmæssigt tilknyttet Neurologisk Afdeling og formidler vikarer til alle afdelinger på  Nordsjællands Hospital.


Afdelingen ledes af ledende overlæge Kai Jensen, ledende oversygeplejerske Lene Hamberg og ledende terapeut Lisbet Ærø Lind.


Redaktør