​​​​​​​​​​​​​

Afdelingens opbygning

​​Neurologisk Afdeling er placeret på Nordsjællands Hospital i Hillerød med to neurologiske sengeafsnit og  et neurologisk ambulatorium.

​Afdelingsledelse


Cheflæge Kai Jensen  (specialeansvarlig)

​Chefterapeut Lisbet Lind

Chefsygeplejerske Lene Vibe Høyer


​​​​​​​​Neurologisk Afdeling har ansat 4  ledende overlæger med ansvar for patientforløb​

Apopleksi og multipel sklerose
Overlæge Ph.D. Michael Broksgaard

Akut neurologi og hjernekræft
Overlæge Dr. Med. Birthe Krogh Rasmussen

Akutte neurologiske forløb i FAM (0521) samt akutte ambulante udredningsforløb
Overlæge Ph.D. Steven Haugbøl

​​Uddannelse af afdelingen​s yngre læger
Overlæge Ph.D. Anders Chakravarty


Overlægerne kan kontaktes via ambulatoriets telefon 4829 3863


Oversygeplejersker


Akut Neurologi N0671
Konstitueret oversygeplejerske Yasemin Tanatar​
Telefon 4829 3890

Akut Apopleksi N0871
Konstitueret oversygeplejerske Signe Højsgaard Høfsten
Telefon 4829 4270


Overterapeuter

Fysio- og ergoterapi for de neurologiske sengeafsnit N0671 og N0871 i Hillerød.
Konstitueret overterapeut Jeanette Olsen
Telefon 4829 7406


Fysioterapi til hospitalets øvrige specialer i Hillerød samt Fysio- og ergoterapi til hospitalets øvrige specialer i Frederikssund
Overterapeut Tine Hage 
Telefon 2015 0448


Ledende lægesekretær

Neurologiske ambulatorier og sengeafsnit
​Rosalina Rubinquartz
Telefon 4829 7405​​


Redaktør