Afdelingen som arbejdsplads

​​Et tæt tværfagligt samarbejde med fokus på patientforløbene er omdrejningspunktet for alle aktiviteter i Neurologisk Afdeling. ​

​I relation til hospitalets overordnede vision har vi i afdelingen formuleret følgende forventninger ved løsning af afdelingens kerneopgaver, nemlig at:


  • medinddrage patienter og pårørende, samt udvise omsorg og omhu for patientens behov og sikkerhed

  • bidrage aktivt til gode og effektive tværfaglige patientforløb

  • anvende ny faglig viden og eksisterende vejledninger

  • samarbejde aktivt om patientforløb på tværs af afdelinger, hospitaler og primærsektor

Og endvidere bidrage med vores egne kompetencer ved at:

  • deltage aktivt i det tværfaglige samarbejde og dele vores viden med andre

  • arbejde fleksibelt, igangsættende og udvise nytænkning i vores arbejde

  • bruge vores faglighed til at skabe mening i patientforløbene i afdelingen

  • holde vores faglige viden ajour og anvende ny viden i praksis


I Neurologisk Afdeling ønsker vi endvidere at understøtte udvikling af en anerkendende kultur.​​​


Redaktør