Sygeplejestuderende

​Er du sygeplejestuderende kan du som et led i dit uddannelsesforløb komme i praktikophold på Neurologisk Afdeling.​

​​​​​​​​

Vi modtager sygeplejestuderende i praktik på alle niveauer under uddannelsesforløbet:

  • 1. semester studerende, 4 ad gangen, deltager her i et patientforløb i 2 gange 3 uger.
  • 2. semester studerende, 4 ad gangen 2 gange årligt - Her vil der i en periode på 6 uger være fokus på den grundlæggende sygepleje.
  • 4. semester studerende, 4 ad gangen, 2 gange årligt. Her vil der være fokus på den grundlæggende sygepleje og medicin.
  • 5. semester studerende, 2 gange årligt - Et hold på ca. 6 studerende. Der afholdes studiedage i en periode over 10 uger, hvor et tværfagligt samarbejdsprojekt udarbejdes.
  • 6. semester studerende, 4 ad gangen i en periode af 10 ugers varighed, 2 gange årligt. Her vil der være fokus på udvikling og forskning.

Ved et praktikophold i Neurologisk Afdeling kan du forvente:​

  • At modtage en velkomstmail med alle relevante informationer inden praktikstart
  • At der udarbejdes en individuel uddannelsesplan for perioden
  • At opleve et tæt tværfagligt samarbejde
  • At møde en afdeling, der ser det som en spændende udfordring at have elever og studerende
  • At opleve en travl afdeling, hvor der også er plads til et tæt kollegialt fællesskab


De overordnede ansvarlige for de sygeplejestuderende er:


N0871
Klinisk vejleder Kim Lærke Larsen

N0871

Klinisk vejleder Meichen Dyreborg

Send en mail til Meichen DyreborgRedaktør