Sygeplejestuderende

​Er du sygeplejestuderende kan du som et led i dit uddannelsesforløb komme i praktikophold på Neurologisk Afdeling.​

​​​​​​​​

Vi modtager sygeplejestuderende i praktik på alle niveauer under uddannelsesforløbet:

  • 1. semester studerende, 4 ad gangen deltager her i et patientforløb i 2 gange 3 uger.
  • 2. semester studerende, 4 ad gangen 2 gange årligt - Her vil der i en periode på 6 uger være fokus på den grundlæggende sygepleje.
  • 5. semester studerende, 2 gange årligt - Et hold på ca. 6 studerende. Der afholdes studiedage i en periode over 10 uger, hvor et tværfagligt samarbejdsprojekt udarbejdes.
  • 6. semester studerende, 4 ad gangen i en periode af 10 ugers varighed, 2 gange årligt. Her vil der være fokus på udvikling og forskning.

Ved et praktikophold i Neurologisk Afdeling kan du forvente:​

  • At modtage en velkomstmail med alle relevante informationer inden praktikstart
  • At der udarbejdes en individuel uddannelsesplan for perioden
  • At opleve et tæt tværfagligt samarbejde
  • At møde en afdeling, der ser det som en spændende udfordring at have elever og studerende
  • At opleve en travl afdeling, hvor der også er plads til et tæt kollegialt fællesskab

De overordnede ansvarlige for de sygeplejestuderende er:

Hillerød


0671
Klinisk vejleder
Estrid Lawaetz
N0871
Klinisk vejleder
Dorthe Møller Nielsen

Frederikssund

Afsnit for Neurorehabilitering
Klinisk vejleder
Helle Pedersen
Send en mail til Helle Pedersen
Send en mail til Helle PedersenRedaktør