Studerende og elever på Afsnit for Neurorehabilitering

​På Afsnit for Neurorehabilitering, som er en del af Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød, er der mulighed for at følge et længere rehabiliteringsforløb og hermed meget gode muligheder for at få tid og rum til at fordybe sig i praksis og spændende sygeplejeproblemstillinger. 

På Afsnit for Neurorehabilitering har elever og studerende mulighed for at følge et længere patientforløb. Patienternes behov for sygepleje kan være varierende fra den helt grundlæggende til den meget komplekse sygepleje. 

Sygeplejen er organiseret som en del af et tværfagligt team, hvilket giver de studerende mulighed for at få indsigt i det tværfaglige samarbejde og hermed de forskellige faggruppers kompetenceområder.


Der er gode grunde til at vælge Afsnit for Neurorehabilitering som klinisk undervisningssted:

  • de studerende kan følge patienten på tværs af specialer

  • indlæggelsestiden er ofte lidt længere, hvilket giver mulighed for fordybelse i patientkontakten

  • tværfagligt samarbejde og indsigt i andre faggruppers kompetencer

  • høj faglig viden, gode rammer, stor imødekommenhed og interesse er med til at skabe et godt læringsmiljø for de uddannelsessøgende.


Hvis du vil vide mere om det at være i praktik hos os, er du velkommen til at kontakte vores kliniske vejleder. Du finder hendes kontaktoplysninger herunder:

Afsnit for Neurorehabilitering 
Klinisk vejleder (konstitueret)Redaktør