Social- og sundhedsassistentelever

​Er du i gang med at uddanne dig til social- og sundhedsassistent, kan du som led i din uddannelse komme i praktikophold på Neurologisk Afdeling.

​​​​​​​

​Vi modtager social- og sundhedsassistentelever i praktik 4 gange årligt. Uddannelsesforløbene er af 3½ måneders varighed. Uddannelsen varetages af afdelingens praktikvejledere.​


Ved et praktikophold i Neurologisk Afdeling kan du forvente at:

  • Modtage et velkomstbrev med praktisk information inden praktikstart

  • Der udarbejdes en individuel uddannelsesplan for perioden

  • Opleve et tæt tværfagligt samarbejde

  • Møde en afdeling, der ser det som en spændende udfordring at have elever og studerende

  • Opleve en travl afdeling, hvor der også er plads til et tæt kollegialt fællesskab.


Praktikvejledere


Afsnit for Akut Neurologi N0671: 
Praktikvejleder Daniela Skov-Toader
 


Afsnit for Akut Apopleksi N0871:

Praktikvejleder Marianne Bruhn

Send en mail til Marianne Bruhn 


Praktikvejleder Cathrine Striib

Send en mail til Cathrine Striib


Praktikvejleder Louise Hansen

Send en mail til Louise Stina Hansen Redaktør