Social- og sundhedsassistentelever

​Er du i gang med at uddanne dig til social- og sundhedsassistent, kan du som led i din uddannelse komme i praktikophold på Neurologisk Afdeling.

​​​​​​​

​Vi modtager på afsnittene i Hillerød og Frederikssund 16 social- og sundheds-assistentelever i praktik 4 gange årligt. Uddannelsesforløbene er af 3½ måneders varighed. Uddannelsen varetages af afdelingens praktikvejledere.​

Ved et praktikophold i Neurologisk Afdeling kan du forvente:

  • At modtage et velkomstbrev med praktisk information inden praktikstart

  • At der udarbejdes en individuel uddannelsesplan for perioden

  • At opleve et tæt tværfagligt samarbejde

  • At møde en afdeling, der ser det som en spændende udfordring at have elever og studerende

  • At opleve en travl afdeling, hvor der også er plads til et tæt kollegialt fællesskab.


​Praktikvejledere


Afsnit for Akut Neurologi N0671 - Hillerød: 

Praktikvejleder Anne Dorthe Jensen 

Afsnit for Akut Apopleksi N0871 - Hillerød:

Praktikvejleder Marianne Bruhn
Mail: Send en mail til Marianne Bruhn 

Afsnit for Neurorehabilitering - Frederikssund:

Praktikvejleder Cathrine Striib

Mail: Send en mail til Cathrine Striib

Praktikvejleder Louise Hansen
Mail: Send en mail til Louise Stina Hansen 


Redaktør