Medicinstuderende

Som medicinstuderende har du mulighed for at komme på studieophold af 3 ugers varighed i Neurologisk Afdeling.​

Neurologisk Afdeling modtager hvert år ca. 70 medicinstuderende, som alle er i gang med 10. semester.  De medicinstuderende kommer til afdelingen i tre hold hvert forår og efterår. Hvert hold består af ca. 9 - 12 studerende, og opholdet på afdelingen forløber over 3 uger. 

I ugen op til studiestart på afdelingen er der teoretisk undervisning i specialet i form af forelæsninger på Panum Instituttet.​


Forløb på Neurologisk Afdeling

Vi bestræber os på at få alle studerende til at føle sig velkomne på afdelingen, og skal du på studieophold hos os, kontakter vi dig ca. 10 dage før med praktisk information vedrørende opholdet.

Som optakt til studieopholdet på afdelingen vil den neurologiske undersøgelse blive grundigt gennemgået af en af afdelingens speciallæger.

Vi ønsker, at du får mest muligt ud af dit ophold på Neurologisk Afdeling. Derfor forventer vi, at du på forhånd gør dig bekendt med principperne bag undersøgelsen, f.eks. ved at læse kapitlerne "Introduktion til Neurologisk Undersøgelse, Specielle Sanser og det Okulomotoriske System, Det Sensoriske System og Det Motoriske System" i bogen "Klinisk Neurologi og Neurokirurgi" Paulson, Gjerris, Soelberg Sørensen, Juhler. FADL's Forlag .

Under opholdet på afdelingen vil du modtage klinisk undervisning ved afdelingens læger. Klinikundervisningen foregår 3 gange ugentligt og tager typisk udgangspunkt i patientcases på afdelingen. 

Derudover vil der være morgenundervisning alle ugens hverdage.

Du vil desuden hver dag skulle følge en eller flere af afdelingens læger i arbejdet på de forskellige sengeafsnit og ambulatorier.


Kliniske lektorer på Neurologisk Afdeling

Neurologisk afdeling har tilknyttet 3 kliniske lektorer, som varetager tilrettelæggelse af ophold for medicinstuderende. De kliniske lektorer er ligeledes ansvarlige for afholdelse af eksaminer samt uddannelse på afdelingen, etc.


Afdelingens kliniske lektorer
Overlæge MSA, Ph.D. - Michael Broksgaard Jensen
Afdelingslæge - Kamilla Østergaard Grey
Afdelingslæge - Mai Bang Poulsen


Redaktør