Lægesekretærelever

​​Hvis du vil uddanne dig til lægesekretær, har du som en del af din uddannelse mulighed for et praktikforløb på Neurologisk Afdeling.

Lægesekretæruddannelsen er en 2-årig lønnet erhvervsuddannelse, der veksler mellem praktik på hospitalet i forskellige afdelinger og skoleophold. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

​​​​

Vores elever er hos os 6-9 måneder

Hos os stifter du bekendtskab med neurologien i tæt samarbejde med afdelingens lægesekretærer.           

Du får en bred administrativ uddannelse indeholdende

  • Digitalt journalarbejde
  • IT
  • Anatomi
  • Medicinsk fagsprog
  • Projektarbejde
  • Kvalitetssikring
  • Kommunikation
  • Økonomi

I din elevperiode arbejder du sammen med os i vores ambulatorium og på vores 2 sengeafsnit. Du vil også få mulighed for at følge vores administrative sekretærer samt deltage ved forundersøgelser, MR skanning, EEG undersøgelse og lumbalpunktur.

Lægesekretærerne i Neurologisk Afdeling arbejder i tværfaglige teams med læger og sygeplejersker inden for sygdommene epilepsi, sklerose, hovedpine, demens, almen neurologi med flere. Der afholdes team-konferencer, som du også kan deltage i.

Du sætter selv dine egne mål for din uddannelse hos os i samarbejde med vores elevansvarlige lægesekretær.


Praktikansvarlig lægesekretær

 

Gitte Ilsø Jensen
Telefon: 4829 4438


Redaktør