Fysioterapeutstuderende

Er du fysioterapeutstuderende kan du som led i din uddannelse komme i klinisk undervisningsforløb på Neurologisk Afdeling.

​Foto: AV-Afdelingen


Fysioterapeutstuderende gennemgår under den 3½ årige uddannelse i alt 7 semestre.

Fra Fysioterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole modtages studerende i hhv. korte og lange kliniske undervisningsforløb på hhv. Hillerød og Frederikssund.
De korte kliniske undervisningsforløb foregår på 1. og 2. semester og varer 1-2 uger.
De lange kliniske undervisningsforløb på semestrene 4, 5 og 6 er på hhv. 8, 7 og 10 ugers varighed.

Semestrene 4 og 6 afsluttes med interne eksamener.

Derudover modtager afdelingen efter aftale desuden udenlandske studerende i korte kliniske undervisningsforløb.

De fysioterapeutstuderende superviseres og eksamineres af kliniske undervisere i fysioterapi.
Der undervises i relevante fysioterapeutiske temaer. Den studerende støttes og vejledes i at møde og behandle forskellige typer af patienter, og støttes til en gradvis mere selvstændig udøvelse af fysioterapifaget. 


Kliniske undervisere i Hillerød

Fysioterapeut Camilla Wegener Hansen
Telefon 4829 3855
E-mail: Camilla.wegener.hansen@regionh.dk 


Fysioterapeut Gabriel Notkin
Telefon 4829 3855
Email: Gabriel.tafdrup.notkin@regionh.dk   


Fysioterapeut Bodil Rømer Jensen
Telefon 4829 3884
Email: Bodil.roemer.jensen.01@regionh.dk   


Klinisk underviser i Frederikssund

Fysioterapeut Catharina Bøgelund 
Telefon 4829 5642
Email: catharina.boegelund.hansen@regionh.dk   Redaktør