Fysioterapeutstuderende

Er du fysioterapeutstuderende kan du som led i din uddannelse komme i klinisk undervisningsforløb på Neurologisk Afdeling.

Fysioterapeutstuderende gennemgår under den 3½ årige uddannelse i alt 7 semestre.

Fra Fysioterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole modtages studerende i hhv. korte og lange kliniske undervisningsforløb på hhv. Hillerød og Frederikssund.

De korte kliniske undervisningsforløb foregår på 1. og 2. semester og varer 1-2 uger.

De lange kliniske undervisningsforløb på semestrene 4, 5 og 6 er på hhv. 8, 7 og 10 ugers varighed.

Semestrene 4 og 6 afsluttes med interne eksamener.

Derudover modtager afdelingen efter aftale udenlandske studerende i korte kliniske undervisningsforløb.

De fysioterapeutstuderende superviseres og eksamineres af kliniske undervisere i fysioterapi.

Der undervises i relevante fysioterapeutiske temaer. Den studerende støttes og vejledes i at møde og behandle forskellige typer af patienter, og støttes til en gradvis mere selvstændig udøvelse af fysioterapifaget. 

Læs mere om uddannelsen på Københavns Professionshøjskole's hjemmeside


Kliniske undervisere i Hillerød

Fysioterapeut Camilla Wegener Hansen
Telefon 48 29 38 55
Mail: Send en mail til Camilla Wegener Hansen 
Fysioterapeut Gabriel Notkin
Telefon 48 29 38 55
Mail: Send en mail til Gabriel Tafdrup Notkin   
Fysioterapeut Bodil Rømer Jensen
Telefon 48 29 38 84
Mail: Send en mail til Bodil Rømer Jensen   


Klinisk underviser i Frederikssund

Fysioterapeut Catharina Bøgelund 
Telefon 48 29 56 42
Mail: Send en mail til Catharina Bøgelund Hansen   


Redaktør