Forskning i Neurologisk Afdeling

​​Neurologisk Afdeling har som vision at forskning bliver en integreret del af patientbehandlingen. Her​ kan du læse mere om afdelingens forskningsstrategi.

​​Forskningsstrategi

Formål:

 • Skabe sammenhæng mellem Politik for Sundhedsforskning i Region Hovedstaden, Strategisk Road Map for Hillerød Hospital, Forskningsstrategi for Hillerød Hospital og de faktiske forskningsaktiviteter i Neurologisk Afdeling

 • Fungere som styringsredskab​ for afdelingsledelsen med henblik på målopfyldelse indenfor forskningsområdet


Overordnede rammer

Afdelingsledelsen

 • Prioriterer iværksættelse og gennemførelse af forskningsprojekter i arbejds-tilrettelæggelsen

 • Godkender (evt. afslår) ansøgninger om iværksættelse af specifikke forskningsprojekter

 • Rekrutterer / frikøber forskningsaktive ledere og medarbejdere som projekt-ansvarlige / projektledere til specifikke forskningsprojekter

 • Ansætter forskningsmedarbejdere til specifikke forskningsprojekter

Afgrænsning

 • Projektprotokol godkendt af Etisk Komité.

 • Hvis godkendelse ikke er nødvendig, da skal der foreligger en egentlig projektprotokol som er godkendt af Afdelingsledelsen


Mål på lang sigt 2017-2020:

 • Aktivt fungerende forskningsmiljø
 • Mindst 3 igangværende lægevidenskabelige forskningsprojekter
 • Mindst 2 igangværende forskningsprojekter indenfor mellemlange videregående uddannelser (MVU)
 • Mindst 2 videnskabelige artikler publiceres årligt i peer reviewed tidsskrifter i perioden
 • Mindst 1 igangværende Ph.D. projekt
 • Etablering af klinisk forskningslektorat i Neurologisk Afdeling


Struktur:

 • Forum for forskningsaktive (projektledere og projektansvarlige) i Neurologisk Afdeling


Forskningsansvarlig overlæge

​Ledende overlæge Kai Jensen, overlæge dr. med.


Redaktør