Forskningsprojekter

Neurologisk Afdeling har som vision at forskning bliver en integreret del af patientbehandlingen. 
Den kliniske forskning i Neurologisk Afdeling tager udgangspunkt i afdelingens tre store patientforløb indenfor henholdsvis apopleksi, epilepsi og hjernekræft.

​​​​​Foto: Colourbox.dk

Neurologisk Afdeling udfører tværgående projekter, der undersøger om miRNA ekspressionsprofiler i blodprøver og cerebrospinalvæske kan anvendes som diagnostiske og prognostiske biomarkører for apopleksi og demenssygdomme.
Herudover er der i afdelingen en række igangværende professions-bachelororienterede forskningsprojekter, der drives af  fysio- og ergoterapeuter samt sygeplejersker.


Apopleksi

Afdelingens forskningsprojekter indenfor apopleksi har fokus på både den akutte fase og rehabiliteringsfasen. I et ph.d. projekt undersøger vi f.eks. det fysiske aktivitetsniveau hos patienter med akut apopleksi ved hjælp af kvantitative målinger med accelerometri. 
Vi er endvidere ved at opbygge en stor lokal apopleksidatabase, som vil gøre det muligt for os at følge vigtige parametre vedrørende behandling og genoptræning igennem hele apopleksiforløbet fra akut indlæggelse til udskrivelse. Aktuelt har vi fokus på at belyse forekomst af infektionskomplikationer under indlæggelse samt mortalitet blandt apopleksipatienter.
 
Forskningsansvarlig​​ indenfor apopleksi: Kai Jensen

Hjernekræft

Afdelingens forskning i hjernekræft omfatter kliniske og registerbaserede studier med det formål at indsamle viden, som kan bidrage til optimering af patientforløbene. Specielt fokuseres på oplevelse af symptomer og psykosociale effekter blandt patienter og pårørende.
 
Ansvarlig for forskning i hjernekræft: Birthe Krogh Rasmussen


Forsk​​​​ningsansvarlig i afdelingen


​​Ledende overlæge Kai Jensen,  Overlæge, Dr.Med.​​​Redaktør