​​​​​

Fakta om Neurologisk Afdeling

​På Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital sætter vi den neurologiske patient i centrum. Det betyder bl.a., at høj patientsikkerhed og smidige patientforløb er i fokus, ligesom patient og pårørende inddrages aktivt i behandlingen.

Lidt om os

På Neurologisk Afdeling behandler vi patienter med sygdomme og skader i centralnervesystemet, eksempelvis blodprop i hjernen, hjerneblødning, epilepsi, multipel sklerose, demens, bevægeforstyrrelser og kræft i hjernen.

Neurologisk Afdeling har i alt 40 sengepladser fordelt på Afsnit for Apopleksi og Afsnit for Almen Neurologi. Derudover har vi 5 pladser i den Fælles Akutmodtagelse. Afdelingen har desuden en række ambulatorier, som gennem de sidste år er vokset i takt med en udvikling, hvor flere patienter ses ambulant fremfor at blive indlagt.​

Der er mange gode kræfter i afdelingen, der til dagligt understøtter de mangeartede opgaver, vi løser i forbindelsen med patientbehandlingen.

Redaktør