​​​​​

Fakta om Neurologisk Afdeling

​På Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital sætter vi den neurologiske patient i centrum. Det betyder bl.a., at høj patientsikkerhed og smidige patientforløb er i fokus, ligesom pårørende betragtes som et vigtigt understøttende led i behandlingen af patienten.

Behandlinger i Neurologisk Afdeling

Neurologisk Afdeling behandler og rehabiliterer patienter med sygdomme og skader i centralnervesystemet, eksempelvis blodprop i hjernen, hjerneblødning, epilepsi, sklerose, demenssygdomme, hovedtraumer, bevægeforstyrrelser, hovedpine og kræft i hjernen.

Se hvilke sygdomme vi behandler

Uddannelse i Neurologisk Afdeling

Vi prioriterer uddannelse, viden og forskning højt i afdelingen. Vi har uddannelsesforløb for læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sundhedsadministrative koordinatorer. Desuden har vi forløb for ambulancebehandlerelever.

Læs om uddannelse og praktikmuligheder i afdelingen

​Afdelingsledelse

Afdelingen ledes af, cheflæge Kai Jensen, chefsygeplejerske Lene Vibe Høyer og chefterapeut Lisbet Lind.

Kontakt afdelingsledelsen​​

Redaktør