Velkommen til Afsnit for Neurorehabilitering

​​- Rehabilitering døgnet rundt​​

​​Afsnit for Neurorehabilitering er en enhed under Neurologisk Afdeling. På afsnittet behandler vi patienter med behov for neurologisk rehabilitering (genoptræning). 


Patienter, der er indlagt på afdelingen, har haft en blødning eller blodprop i hjernen (apopleksi), eller de har været udsat for ulykker eller sygdomme, der har skadet deres nervesystem. 

Rehabiliteringen af en patient rummer mange aspekter af tilværelsen. Vi ser på patientens liv som en helhed. Derfor inddrager vi efter behov en række fagpersoner.

Gennem træning arbejder vi sammen med patienten på at forbedre hans eller hendes funktionsniveau, men ikke alle kan regne med, at tilstanden bliver som før skaden elle​r sygdommen.

​​​​​​​Dine pårørende er altid velkomne til at besøge dig. Vi har ingen faste besøgstider. Vis mest mulig hensyn til medpatienter, særligt på flersengsstuer. Hvis det er muligt for dig, anbefaler vi, at besøget foregår i opholdsstuen. Spørg personalet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.​


Redaktør