Behandling og rehabilitering

​Rehabilitering af apopleksipatienter.

Neurorehabilitering omfatter mange aspekter af din genoptræning. Derfor arbejder vi tværfagligt og inddrager efter behov vores personale med specialviden, som tager udgangspunkt i  din situation. 

Målet er at forbedre din funktion og evne til at udføre daglige færdigheder.

Vores team består af:

  • læger
  • sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
  • ergoterapeuter og fysioterapeuter
  • talepædagog og neuropsykolog
Du vil også møde sygeplejestuderende, ergoterapistuderende, fysioterapistuderende og SOSU-assistentelever hos os. De studerende superviseres af vores kliniske vejledere- og undervisere.

Sådan forløber din rehabilitering/genoptræning.

Rehabiliteringen/genoptræningen er et samarbejde mellem dig, dine pårørende vores team.

Træningsbehovet er individuelt. Dine mål for træningen vil blive aftalt mellem dig og teamet på et ugentligt møde.

Alle døgnets aktiviteter, herunder personlig hygiejne, påklædning og spisning, er en del af din rehabilitering/genoptræning.
Din træning kan foregå på stuen, på badeværelset, i vores træningslokaler, på vores gange og trapper, i selvtræningsområdet eller i træningskøkkenet.

Neuropsykolog og talepædagog

Neuropsykologens undersøgelse samt talepædagogens undersøgelse og træning af sprog foregår på individuel basis.

Indlæggelsestid

Indlæggelsestiden i afdelingen tilrettelægges altid individuelt.
Efter opholdet her vil der blive planlagt fortsat genoptræning i kommunen.

En tryg udskrivelse

Allerede tidligt i forløbet begynder vi, at planlægge din udskrivelse. Hvis vi sammen
vurderer, at det er nødvendigt, inviterer vi dig, dine pårørende og hjemkommunen til en udskrivelseskonference. Her tager vi stilling til fortsat sygepleje, praktisk hjælp, behovet for hjælpemidler og fortsat genoptræning i kommunen.

Forud for din udskrivelse har du en samtale med sygeplejersken. Her gennemgår I sammen en pjece med oplysninger, der skal sikre tryghed i forbindelse med din udskrivelse, herunder medicin, forebyggelse/hvad kan du selv gøre og telefonnumre, du kan kontakte ved behov.

Du bliver udskrevet fra afsnittet, når:
  • vi vurderer, at dine behov for fortsat rehabilitering/genoptræning kan overgå til kommunen.
  • der er etableret samarbejde med kommune om sygepleje, hjælpemidler, fortsat genoptræning m.m.


Redaktør