​​​​​

Skleroseambulatoriet

Skleroseambulatoriet er en del af Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød.
Vi undersøger og behandler patienter med multipel (dissemineret) sklerose.

​Udredningsforløb

Du kan blive henvist til Neurologisk Afdeling på flere måder; ved henvisning til Neurologisk Ambulatorium eller fra egen læge, praktiserende neurolog eller anden speciallæge. Eller du kan blive indlagt akut via Modtagelsen .  

Hvis de første undersøgelser giver mistanke om Multipel Sklerose (MS, indgår du i et MS-udredningsforløb bestående af: MR-skanning​EKG (elektrokardiogram), lumbalpunktur​, blodprøver​ og evt. neurofysiologisk undersøgelse (denne foregår på Rigshospitalet)​. ​Opfølgningsforløbet

Når du har fået stillet diagnosen multipel sklerose fastlægger vi et ambulant forløb for dig. I Skleroseambulatoriet arbejder vores læger, sygeplejersker, neuropsykologer samt ergo- og fysioterapeuter tæt sammen om dit behandlingsforløb. 


Første og efterfølgende besøg i ambulatoriet

Ved dit første besøg i ambulatoriet vil du blive mødt af en speciallæge som sammen med dig lægger en behandlingsplan. Her kan det være en fordel, at du har en pårørende eller en anden person, som kender dig godt med til besøget. Speciallægen vil herefter i det omfang det er muligt, fungere som din faste kontaktlæge. 

Du vil efterfølgende blive fulgt hos henholdsvis sygeplejerske og læge med faste intervaller. 

Når du kommer til kontrol, taler vi bl.a. om dine symptomer, foretager blodprøvekontrol samt neurologisk undersøgelse er påkrævet af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med Sklerosebehandlingsregistret).

De ambulante kontroller sker i øvrigt som defineret af DMSG (Dansk Multipel Sklerose Gruppe).


Ring til os

Sekretærerne

Telefon: 48 29 38 63
Telefontid: Mandag - fredag kl. 08.00-15.00

Sklerosesygeplejersken 

Telefon: 48 29 38 52
Telefontid: Mandag - torsdag kl. 08.30-09.30.


Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. 

For borgere og patienter


Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID).

Redaktør