​​​​​

Ordensregler på Montebello

​D​u har sagt ja til indlæggelse på en hospitalsafdeling, hvor formålet er at sikre dig en specialiseret og intensiv genoptræning. Montebello lægger i samarbejde med dig en behandlingsplan for at opnå de mål, der er sat for din indlæggelse. For at opnå disse mål, er det vigtigt, at du overholder de regler vi har, da de har stor betydning for dit og dine medpatienters udbytte af indlæggelsen.​

​Alkohol og øvrige rusmidler 

Vi anbefaler, at du ikke indtager nogen former for rusmidler under indlæggelsen, da det mindsker træningsudbyttet.  

Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller optræde beruset på Montebellos område.  

Overholder du ikke dette regelsæt, medfører det allerede ved første overtrædelse, at du bliver indkaldt til en samtale med vores ledelse. Ved samtalen vurderer ledelsen, om din behandling skal afbrydes og du skal udskrives. 

Det vil fremgå af din epikrise / slutnotat, hvorfor behandlingen er afbrudt, og dette vil indgå i vurderingen af en eventuel fremtidig henvisning til Montebello 

Rygning 

Ifølge spansk lovgivning er det ikke tilladt at ryge på hospitalsområder. Overholder du det ikke, vil du i første gang modtage en advarsel. Hvis det gentager sig, bliver du udskrevet fra afdelingen og skal selv sørge for din transport tilbage til Danmark. 

Træning 

Hvis du udebliver fra træningen eller gentagne gange kommer for sent uden aftale med en terapeut eller sygeplejerske sidestiller vi det med, at du har trukket dit samtykke til behandlingen tilbage. Du vil derfor blive udskrevet fra afdelingen, og skal selv sørge for din transport tilbage til Danmark. 

Bassinregler 

For at tilgodese din og dine medpatienters sikkerhed er det helt nødvendigt, at du overholder bassinreglerne, hvad angår afvask og aftagning af smykker før brug af bassinet. Hvis du ikke overholder det, betyder det, at du ikke må benytte bassinet. 

Adfærd på værelset 

Som du er allerede ved, skal du dele værelse med en anden patient. Da ro, hvile og mental restitution er en vigtig del af udbyttet af genoptræningen, er det vigtigt, at du indgår i et samarbejde med din medpatient om adfærden på værelset. 

Hvis der opstår uoverensstemmelser, som I ikke kan løse, vil sygeplejen hjælpe med at finde en løsning på problemet, primært med det formål, at I fortsat kan dele værelse.


Redaktør