Parkinsonhold

​Her kan du læse mere om henvisningskriterier og fokus for indlæggelse.

Opfølgningshold som pilotprojekt

Pilotprojektet for patienter med Parkinson, som gennemføres den 14. september – 5. oktober  2019 er nu fuldt booket, og der er desværre ikke mulighed for at tage flere ind.

Når projektet er gennemført, vil det blive evalueret inden det besluttes, hvad der fremover skal ske.


Målgruppe for henvisning til parkinsonhold

  • Stadie 1 eller 2 i sygdomsforløbet – selvhjulpen og uden faldtendens
  • Forholdsvis nydiagnosticeret – eller manglende viden om diagnose i forhold til hensigtsmæssig træning i relation til sygdom
  • Velreguleret medicinsk status uden svingende døgnrytme, som kan forhindre deltagelse i træning. Patienter efter DBS modtages ligeledes.
  • Skal være uden kognitiv og psykisk problematikker 

Fokus for indlæggelse:

  • Viden om træning i forhold til diagnose samt fokus på at støtte patienten til at handle selv
  • Konditionstræning, balancetræning, muskelstyrke – og udholdenhed samt vedligeholdelse af ledbevægelighed
  • Mimik og stemmetræning
 
Patienter der allerede har været på Montebello for samme lidelse afvises som genganger. Ligeledes er patienter, der har været på lignende tilbud i andet regi og/eller allerede har et godt kendskab til træningsmetoder ikke målgruppen.


Redaktør