Parkinsonhold

​Her kan du læse mere om henvisningskriterier og fokus for indlæggelse.

Målgruppe for henvisning til parkinsonhold

  • Stadie 1 eller 2 i sygdomsforløbet – selvhjulpen og uden faldtendens
  • Forholdsvis nydiagnosticeret – eller manglende viden om diagnose i forhold til hensigtsmæssig træning i relation til sygdom
  • Velreguleret medicinsk status uden svingende døgnrytme, som kan forhindre deltagelse i træning. Patienter efter DBS modtages ligeledes.
  • Skal være uden kognitiv og psykisk problematikker 

Fokus for indlæggelse:

  • Viden om træning i forhold til diagnose samt fokus på at støtte patienten til at handle selv
  • Konditionstræning, balancetræning, muskelstyrke – og udholdenhed samt vedligeholdelse af ledbevægelighed
  • Mimik og stemmetræning
 
Patienter der allerede har været på Montebello for samme lidelse afvises som genganger. Ligeledes er patienter, der har været på lignende tilbud i andet regi og/eller allerede har et godt kendskab til træningsmetoder ikke målgruppen.


Redaktør