​​

Henvisningsdiagnoser

​Diagnoseliste og kriterier, Montebello - guidelines for henvisende læger

​​​Overordnet grundlag for indlæggelse på Montebello

Ifølge lovginving om Genoptræning på specialiseret niveau, der foregår på et hospital, skal der være tale om:

​"Komplicerede omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsnedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder"

Patienter der således henvises til generel almen træning og vedligeholdelse af aktuelt funktionsniveau afvises, da dette hører til i kommunalt regi.

Grundet ressourcer, fysiske rammer og træning på hold, skal patienten generelt:​

 • Være selvhjulpen
 • Have stand- og gangfunktion inklusiv trappegang (med hjælpemidler)
 • Være kognitivt velfungerende
 • Ikke have et aktivt misbrug/overforbrug af rusmidler
Øvrige generelle forhold at tage med i betragtning ved visitation af alle grupper:
 • Stabil psykisk tilstand, da patienten skal kunne bo sammen med en anden patient og være tæt sammen med andre medpatienter til holdtærning, spisning og færden på afdelingen. Hvis der er et aktuelt forløb i hospitalsregi og indlæggelser inden for en kortere periode, modtages patienten ikke.
 • Co-morbiditet og høj alder, der vurdres at være en hindring for optimal genoptræning, hvor der trænes intenst flere gange om dagen (KOL, demens, ureguleret diabetes mv.)
Generelt kan siges om patienter der får afslag:
 • Patienter hvor primære genoptræningsbehov retter sig mod følgende diagnoser:
  • KOL (der i væsentlig grad påvirker patientens fysiske formåen)
  • Diabetes (svær regulerbar)
  • Generel almen svækkelse
  • Hjerte/Lunge insufficiens
  • Kronisk polyneuropati (alkoholrelateret, diabetesrelateret og hvor det primært drejer sig om en smerteproblematik)
  • Kroniske smerter og smerte/træthedssyndromer (fibromyalgi, muskelgigt m.fl.)
  • Demensdiagnoser
 • Patienter der henvises, efter et langt sygdomsforløb f.eks. lungebetændelse, infektioner mv.
 • Cancerforløb - f.eks. prostata, leukæmi (der kan være undtagelser f.eks. brystcancerforløb hvor der muskulært og neuropatisk kan ske en forbedring af funktionsniveauet). Har patienten cancer som bi-diagnose til en henvisningsdiagnose der accepteres, modtages patienten kun, hvis patient ikke modtager aktiv cancerbehandling
 • Patienter der er i dialysebehandling
 • Patienter, hvor der primært henvises til genoptræning af arm (paretisk eller albue/håndledsbrud), da vi ikke har de ergoterapeutiske ressourcer til at give optimal individuel behandling

Diagnosespecifikke guidelines​​​​

​Parkinson

 • Er diagnosticeret med Parkinson indenfor de sidste 5 år
 • Er i tidlige stadier af sygdomsforløbet
 • Der ikke er i faldrisiko
 • Selvhjulpne og klar til at træne intensivt på hold
 • Patienter, efter DBS-operation (kun de første par år efter operation. Ved skift af DBS modtages patient ikke igen)

Generelt kan siges om patienter der får afslag:
 • Atypisk Parkinson
 • Har været på Montebello tidligere grundet Parkinson (dog i perioder med øget kapacitet, kan der være mulighed for genindlæggelse)
 • Patienter, som har ortostatisme eller dokumenterede kognitive og psykiske problematikker, og som lider af svingninger i deres døgnrytme
Det anbefales at patienterne har deltaget på weekendkursus på SANO før indlæggelse på Montebello.

Sklerosepatienter
 • ​Nyligt attak - dvs. inden for det sidste ½ år, med væsentlig tilbagegang af funktionsniveau grundet atakket
 • Væsentligt fundtionsnedsættelse over en kortere periode (½-1 år). Skal være velbeskrevet som nylig forværring og ikke f.eks. sæsonbetonet
 • Nydiagnosticeret med funktionsnedsættelse og som ikke har været på Montebello før
 • Sklerose gennem en årrække men får en anden operation, hvor genoptræningen kompliceres yderligere af grundmorbus (eks. rygoperation/ny hofte)

​Generelt kan siges om patienter der får afslag:
 • ​​​Diagnosticeret for mange år siden og har ikke haft akut forværring/nyligt attak
 • Har haft attak men vil først komme om f.eks. 3 måneder/½år
 • Med- eller uden attak og har været på Montebello før (modtages max 2 gange indenfor de sidste 5 år)
 • Patienter med svære psykiske problematikker/kognitive deficts
Blodpropper/blødninger i hjernen
 • ​​Skaden sket inden for det sidste år (kan være lidt længere tid tilbage hvis fortsat genoptræningspotentiale)
 • Der skal være træningspotentiale - skal være beskrevet, gerne af terapeuter, der har haft patient til f.eks. genoptræning i kommunalt regi

Generelt kan siges om patienter der får afslag:

 • ​Mange år siden, intet tegn på fremgang
 • Vedligholdelsestræning af eksisterende funktion
 • Hemipareser hvor den ene arm er helt paretisk (afslås med argumentationen, at vi ikke kan tilbyde den individuelle ergorterapeutiske behandling, der er behov for)
 • Patienter med svære  psykiske problematikker/kognitive deficts​

​Rygpatienter

​Spondylolideser:

Gældende for både instrumenteret og uinstrumenteret - fra 3 måneder postoperativt (efter 3 måneder må "deserne" begynde at rotere i ryggen)

Discusprolaps:​​

​​Med eller uden operation tages disse kun, hvis det drejer sig om et større rehabiliteringsforløb for at bringe pågældende tlbage på arbejdsmarkedet. Hvis henvisningen udelukkende går på smerter og ikke tilbagevenden til arbejdsmakedet, er der umiddelbart ikke indikation for indlæggelse. Der skal således fra speciallæge være beskrevet et kompliceret forløb og indikation for, hvorfor Montebello kan være det rette sted. Symptomer skal have varet mere end 3 måneder ved henvisningstidspunktet.

​Discusproteser:

​Kan visiteres 3 måneder postoperativt efter kontrol og beskrivelse af behov for specialiseret genoptræning via speciallæge.

Øvrige guidelines:

 • Komplikationer efter operationen - hvis operation står beskrevet som ukompliceret, skal der være anført, hvorfor der er behov for specialiseret træning

Generelt kan siges om patienter der får afslag:

 • ​Spinalstenoser/laminektomi/dekompression uden deseoperation. Her kræves en speciallæge vurdering af, at der er behov for specialiseret træning
 • Et langt forløb som nu beskrives som kroniske smerter, hvor operation ligger langt tilbage​​

​Knæpatienter
 • ​Opereret inden for de sidste 3-6 måneder (ved komplikationer 1 år)
 • TKA patienter kan komme fra 6 uger postoperativt
 • Komplicerede forløb
 • Er dobbeltsidet opereret indenfor det sidste år, hvor første protese aldrig er genoptrænet optimalt (dette ska være besk​​revet i henvisningen)
 • Begge knæ opereret samme dag

Generelt kan siges om patienter der får afslag:

 • ​Korsbåndsskader (her kan det vurderes hvis henvisning kommer fra speciallæge og der er tale om mere kompliceret forløb end hvad der vanligt er forventeligt for denne type operation)
 • Menisk operationer
 • Slidgigt uden operation
 • Er opereret i modsatte knæ, men første knæ er uden komplikationer og fungerer fint
 • Hvis patient er afsluttet fra ort.kir med tilfredsstillende bevægelighed, ingen smerter mv. Her skal der være en helt særlig begrundelse fra fysioterapeut/læge i kommunalt regi, at der fortsat er et behov
​Hoftepatienter
 • ​​THA opereret inden for de sidste 3-6 måneder (ved komplikationer 1 år)
 • Kan komme 6 uger postoperativt
 • Komplicerede forløb
 • Hoftelukserede patienter der har fået skiftet komponent kan tages efter "normalt" THA regi. Lukserede der ikke har fået skiftet komponent kan komme 3 måneder postoperativt, hvis der fortsat er behov for specialiceret genoptræning
 • Hoftedysplasi opereret - afvente 8 ugers kontrol​

Generelt kan siges om patienter der får afslag:

 • Slidgigt uden operation
 • Er opereret i modsatte hofte, men første hofte er uden komplikationer og fungerer fint
 • Hvis patient er afsluttet fra ort.kir med tilfredsstillende bevægelighed, ingen smerter mv. Her skal der være en helt særlig begrundelse fra fysioterapeut/læge i kommunalt regi, at der fortsat er et behov
​Benamputerede
 • ​Kan være tale om både enkelt eller dobbeltsidigt amputeret
 • Veltilpasset protese (så der kan trænes intensivt med protese på hele dagen​)
 • God balance ved gang med protese (skal kunne gå stabilt uden for gangbarre)
 • Kan træne på hold, med patienter med andre diagnoser​

Generelt kan siges om patienter der får afslag:

 • Aldrende patienter, der er amputeret grundet diabetes eller andre medicinske tilstande
​Øvrige ekstremitetsskader/operationer
 • ​Multitraumatiserede - mange brud efter ulykke (inden for det sidste års tid)
 • Deser, proteser og komplicerede brud i ankelled, femur, tibia, skulder, hvor kommunal genoptræning ikke har været nok
 • Komplicerede tibiafrakturer, hvor det har indflydelse på bevægeligheden i knæled
 • Komplicerede/store rekonstruktioner omkring bækken/hofte
 • Kan være tale om operationer efter brystcancer, hvor der er påvirkninger af muskulatur, neuropati ud i arme mv. (dog ikke hvor der er behov for decideret ødem/lymfedrænage)​

Generelt kan siges om patienter der får afslag:

 • Konservativt behandlet brud og skader (modtages kun ved speciallæge begrundelse)
​Gigtpatienter
 • ​​Leddegigt, Bechterew, Psoriasisgigt
 • Har som udgangspunkt ikke været indlagt på Montebello før (max 2 gange på 5 år). Hvis patient har været her før, skal der være sket en væsentlig ændring i funktionsniveauet (ikke grundet f.eks. en forventet forværring i vinterhalvåret)
 • Anden operation, der ikke har med gigtlidelsen at gøre, men hvor genoptræningen kompliceres af gigtlidelsen

Generelt kan siges om patienter der får afslag:​​

 • ​Slidgigt uden operation
 • Osteoporose - hvor dette er den primære henvisningsdiagnose
 • Har indenfor det sidste år været på andet behandlingstilbud som matcher Montebello (f.eks. SANO)

Redaktør