​Pilotprojekt for benamputerede patienter

​Fra den 9 - 30. november 2019 tilbydes indlæggelsesforløb for benamputerede.

Pilotprojektet for benamputerede, er nu fuldt booket, og der er desværre ikke mulighed for at tage flere ind.

Når projektet er gennemført, vil det blive evalueret inden det besluttes, hvad der fremover skal ske.Afdelingen for genoptræning under Nordsjællands Hospital, leverer specialiseret og intensiv forløb for amputerede i en kombination af fysisk træning og undervisning.

Det kræver henvisning fra praktiserende læge – eller speciallæge, gerne understøttet af en fysioterapeutisk funktionsstatus.  
Kriterierne for henvisning:

  • Femur-, knæ- eller crusamputeret uden øvrige væsentlige bidiagnoser
  • Skal være igennem den akutte fase fysisk såvel som psykisk
  • Protesen skal være veltilpasset med permanent hylster og god gangfunktion
  • Skal kunne træne intensivt med flere timers fysisk aktivitet om dagen
  • Der skal være et fortsat genoptræningspotentiale
  • Herudover skal man være indstillet på at dele værelse med en anden.
  • Der skal inden indlæggelse være foretaget et nyligt tjek af protesen ved egen bandagist.

Da dette er et pilothold er antallet begrænset til 11 patienter.

Pilotprojektet vil blive evalueret, hvorefter eventuelle fremtidige hold vil blive planlagt.


Redaktør