Opfølgningshold for Parkinsonpatienter i 2020

​Opfølgningshold d. 21. marts 2020 for patienter med Parkinson, er nu fyldt op.

I perioden 14. september til 5. oktober, gennemførte vi et opfølgningshold for patienter med Parkinson.

Evalueringen viste overvejende positive resultater og tilbagemeldinger både fra patienter og medarbejdere. Vi ønsker nu at gennemføre et yderligere opfølgningshold, før vi træffer beslutningen om hvad der skal ske fremover. Det sker for at få grundlaget for den videre beslutning bedre, idet vi vil få afprøvet og evt. bekræftet tilbagemeldingerne om træningen og undervisning.

Det nye opfølgningshold er planlagt fra 21 marts til 11. april 2020.

Kriterier:

 

  1. Patienten/du har været på Parkinson grundhold indenfor 12 -24 mdr.
  2. Patienten/du træner fortsat, men er fysisk udfordret i forhold til at opretholde træning i den nødvendige intensitet og regelmæssighed
  3. Patienten/du har behov for repetition og justering af trænings-og behandlingsplan ved inspiration, supervision og vejledning af et tværfagligt sundhedsteam (ergoterapeut, fysioterapeut, læge, sygeplejerske)
  4. Patienten/du er ikke faldet i funktionsniveau, og er fortsat fysisk og kognitiv intakt (stadie I-II)

 

 

Formålet med din deltagelse på opfølgningsholdet er, at du i større grad vil være i stand til at fastholde nuværende funktionsniveau og en aktiv livsførelse, samt genetablere gode træningsvaner, som modvirker Parkinson symptomer. 


Redaktør