Coronavirus

Konsekvenser af Coronavirus (COVID-19) i forhold til visitation/indlæggelse på Montebello.

Henvisninger til Montebello

Montebello er lukket ned, der er ingen patienter, og vi modtager ikke patienter til indlæggelse.

Vi henstiller derfor til at der i øjeblikket ikke sendes nye henvisninger til Montebello, da det på nuværende tidspunkt er uklart, hvornår patienter igen kan indlægges til genoptræning.

Denne side opdateres løbende – og vi vil derfor annoncere, når der igen kan sendes henvisninger.

Har du allerede fået en indlæggelsesdato, ved vi på nuværende følgende

  • Alle indlæggelser til og med d. 25. april 2020 er aflyst og der er givet besked til alle patienter
  • Vi kan endnu ikke sige noget om tidshorisonten for ny indlæggelsesdato, men du vil blive kontaktet, så snart det igen er muligt for os at modtage patienter
  • Det er endnu uvist, hvorvidt flere indlæggelser aflyses, men du vil blive kontaktet personligt, hvis dette bliver tilfældet – og lige så snart vi har information til dig
  • Denne side vil løbende blive opdateret som situationen udvikler sig

Det skal bemærkes, at der har ikke været konstateret smitte på Montebello, hverken blandt patienter eller personale.Redaktør