Lungemedicinsk Afsnit B7/B8

Lungemedicinsk sengeafsnit B7/B8 i Frederikssund er et medicinsk sengeafsnit, der særligt varetager udredning og behandling af akutte eller kroniske sygdomme i lungerne, herunder infektioner i luftvejene.

​Modtagelsen

Når du kommer op på afdelingen, bliver du modtaget af plejepersonalet, som viser dig til rette på afdelingen, måler dit blodtryk, din puls og din temperatur og spørger dig om dit navn og cpr.-nummer for at bekræfte din identitet.

Hvis der er noget, du er i tvivl om, må du endelig spørge! Så kan vi sammen gøre din indlæggelse til en så god oplevelse som muligt.

Du kan læse mere om indlæggelse på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling her.

Besøg

Dine pårørende er velkomne til at besøge dig på afdelingen. Vi har ingen faste besøgstider.

Vis mest mulig hensyn til medpatienter, særligt på flersengsstuer. Hvis det er muligt for dig, anbefaler vi, at besøget foregår i afsnittets eller hospitalets øvrige opholdsrum.

Kontakt afdelingen, hvis du er i tvivl om noget angående besøg på telefon 48 29 52 63.

Lægesamtaler med patient og pårørende kan aftales telefonisk.

Vigtig information om coronavirus

Til pårørende

Det kan forekomme, at patienter er isolerede af hensyn til at undgå evt. smittespredning. Isolation vil fremgå af et skilt på døren til sengestuen. I sådanne tilfælde beder vi dig kontakte personalet, som kan fortælle dig om forholdsregler.

Personalet

Personalet på afsnittet er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, fysioterapeuter, farmakonomer og lægesekretærer.

Studerende

Vi har blandt andet sygepleje- og medicinstuderende og social- og sundhedsassistentelever i praktik. Praktikken er en vigtig del af deres uddannelse, og de studerende arbejder altid under vejledning af vores uddannede personale.

Palliativ stue

Lungemedicinsk afsnit i Frederikssund har som de første i Danmark indrettet en enestue til de svært syge lungepatienter, der lever de sidste af deres dage af liv på hospitalet. Stuen er et særligt tilbud til døende lungepatienter og deres pårørende. Stuen er indrettet med spisepladser, gardiner, billeder, blomster og en sovesofa, hvor pårørende kan overnatte. Der er lindrende varmepuder, en hovedpude med afstressende musik og dæmpet belysning. Patienten får daglige tilsyn af en læge og fysioterapeut med speciale i smertelindring.

Ud over den hyggelige indretning har hele personalegruppen været på kursus i palliation, og der er etableret en arbejdsgruppe, der sørger for at de hele tiden dygtiggøre sig inden for emnet palliation.

Ring til os

Telefon: 48 29 52 63

Kontakt Afsnittets ledelse

Skriv til os

Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID).

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via mail.


Adresse

Lungemedicinsk Afsnit B7/B8, plan 4
Nordsjællands Hospital - Frederikssund
Frederikssundsvej 30
3600 Frederikssund

 


 

 

Redaktør