Infektionsmedicinsk Afsnit 0651

Infektionsmedicinsk Afsnit 0651 i Hillerød er specialiseret i udredning og behandling af patienter med svære, akutte eller kroniske infektionssygdomme.

​​Modtagelsen

Når du kommer op på afdelingen, bliver du modtaget af plejepersonalet, som viser dig til rette på afdelingen, måler dit blodtryk, din puls og din temperatur og spørger dig om dit navn og cpr.-nummer for at bekræfte din identitet.

Hvis der er noget, du er i tvivl om, må du endelig spørge. Så kan vi sammen gøre din indlæggelse til en så god oplevelse som muligt.

Du kan læse mere om indlæggelse på Lunge- og Infek​tionsmedicinsk Afdeling her.

Besøg

Dine pårørende er velkomne til at besøge dig på afdelingen. Vi har ingen faste besøgstider.

Vis mest mulig hensyn til medpatienter, særligt på flersengsstuer. Hvis det er muligt for dig, anbefaler vi, at besøget foregår i afsnittets eller hospitalets øvrige opholdsrum.

Kontakt afdelingen, hvis du er i tvivl om noget angående besøg på telefon
48 29 39 23.

Lægesamtaler med patient og pårørende kan aftales telefonisk.

​Til pårørende

Det kan forekomme, at patienter er isolerede af hensyn til at undgå evt. smittespredning. Isolation vil fremgå af et skilt på døren til sengestuen. I sådanne tilfælde beder vi dig kontakte personalet, som kan fortælle dig om forholdsregler.

Personalet

Personalet på afsnittet er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, fysioterapeuter, farmakonomer og lægesekretærer.

Studerende

Vi har blandt andet sygepleje- og medicinstuderende og social- og sundhedsassistentelever i praktik. Praktikken er en vigtig del af deres uddannelse, og de studerende arbejder altid under vejledning af vores uddannede personale.

Ring til os

Telefon: 48 29 39 23

Kontakt afsnittets ledelse

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. 

Adresse

Nordsjællands Hospital
Infektionsmedicinsk Afsnit 0651, opgang 6, plan 5
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

For borgere og patienter


Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med MitID).Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via mail.


Redaktør