Organisationsstruktur

​Se organisationsdiagrammet for Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling.

​Klik på organisationsdiagrammet for at se det i et stort format


Billedet viser organiseringen på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling. Øverst ses afdelingsledelsen, under dem ses afdelingsledelsessekretær, AC medarbejdere, kliniske vejledere, SP tovholdere samt sengeafsnit og ambulatorier.

Redaktør