Om afdelingen

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital, består af 3 sengeafsnit med 74 sengepladser, en diagnostisk enhed og et ambulatorium fordelt på 3 matrikler – Hillerød, Frederikssund og Helsingør.

Vi samarbejder med praktiserende læger, kommuner og hospitalets øvrige afdelinger om at give dig den bedst mulige behandling.

Lungemedicinsk Afsnit

Det lungemedicinske afsnit i Hillerød er et akutmedicinsk afsnit, hvor vi modtager patienter hele døgnet. Akutte indlæggelser foregår via Akutafdelingen, hvor patienten bliver stabiliseret, inden han/hun bliver kørt på sengeafdelingen.

Det lungemedicinske afsnit i Frederikssund er et akutmedicinsk afsnit, hvor vi modtager patienter i tidsrummet mellem kl. 7 og 20. Akutte indlæggelser foregår via Akutklinikken i Frederikssund, Akutafdelingen i Hillerød eller ved overflytning fra andre hospitaler i regionen.

Vi giver respirationsunderstøttende maskebehandling (NIV) for at hjælpe patienter med svær opblussen i​ Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) i en kortere periode.
Læs mere om Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL)


Størstedelen af patienterne i sengeafdelingen lider af KOL. Vi behandler også

og udreder for luftvejssymptomer. Derudover modtager afdelingen almene medicinske patienter.​

Infektionsmedicinsk Afsnit

Det infektionsmedicinske afsnit i Hillerød modtager patienter med sværere infektionssygdomme – såvel bakterielle som virale og parasitære – patienter med tropesygdomme, patienter med langvarige febertilstande, hvor årsagen trods udredningsforsøg er ukendt, HIV-positive patienter med AIDS samt patienter med akut og kronisk samt viral. Vi modtager meningitis- og malaria-patienter direkte i afdelingen. Derudover modtager afdelingen almene medicinske patienter.

Regionsfunktion

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital, har regionsfunktion inden for behandling af sjældne lungesygdomme – interstitielle lungesygdomme. Det betyder, at vi er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at behandle patienter fra hele Nordsjælland, der har brug for specialiseret behandling af interstitielle lungesygdomme​. Ved få, meget sjældne sygdomme står vi for at henvise patienten videre til Gentofte Hospital og Rigshospitalet.

Optageområde

Du kan læse mere om Nordsjællands Hospitals organisation her.

Mål og visioner

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdelings overordnede mål er: 

  • At levere sundhedsfaglig kvalitet i alle indlagte og ambulante forløb.
  • At sikre kontinuitet i patientens forløb såvel inden for hospitalet samt i forhold til praktiserende læger og det kommunale sundhedsvæsen.
  • At sikre et højt informationsniveau, så patienten har grundlag for at træffe beslutninger om egen diagnostik, behandling og opfølgning.

Vores vision er:

  • At skabe et kvalitetsudviklende miljø, hvor behandlingen af den enkelte patient varetages i kontinuitet på et højt fagligt og informativt niveau af et tværfagligt og engageret team af veluddannede medarbejdere
  • At skabe et miljø, hvor uddannelse, udvikling og forskning er en integreret del af dagligdagen
  • At løse de stillede opgaver ud fra en tværfaglig synsvinkel, så alle faggruppers ressourcer udnyttes optimalt i det indbyrdes samarbejde
  • Gennem et højt informationsniveau at skabe et arbejdsmiljø, der stimulerer den enkelte medarbejder og giver mulighed for faglig og personlig udvikling


 

Redaktør