Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed

​Kvalitetsarbejdet i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling skal understøtte regionens, hospitalets og afdelingens mål for kvalitetsudvikling af afdelingens ydelser.

​​​

Mål

Kvalitetsarbejdet i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling skal understøtte regionens, hospitalets og afdelingens mål for kvalitetsudvikling af afdelingens ydelser.

Struktur

Kvalitets- og udviklingsarbejdet er forankret i afdelingens ledergruppe.
Vurdering, prioritering og beslutning af kvalitetsopgaver sker gennem Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdelings Kvalitetsgruppe sammensat af afdelingsledelsen, driftsteamene samt udviklings- og kvalitetskoordinatorerne.

Indsatsområder

Identifikation og analyse af kvaliteten af afdelingens ydelser og patientsikkerheden forfølger princippet om, at det er patientens behov og sikkerhed, der skal være styrende. Indsatsområderne tematiseres under:

  • Patientsikkerhed
  • Patientinddragelse
  • Effektivitet
  • Lighed
  • Faglighed
  • Omsorg

Fokusområderne tematiseres på Kvalitetsårshjulet, og de datadrevne forbedringer fremgår af afdelingens kvalitetstavler.

Metoder

Afdelingen benytter sig af akkreditering og forbedringsmodellen/PDSA-cirklen i praktisk klinisk kvalitetsforbedring. 

Relevante links​

Redaktør