Lungebetændelse (Pneumoni)

Lungebetændelse er en meget almindelig infektion i lungevævet. Infektionen kan komme af bakterier, virus eller i sjældne tilfælde svamp.

Sygdommen varer som regel 1-2 uger. Hvis man er svækket f.eks. af en anden sygdom, kan lungebetændelse dog blive meget alvorlig, og man kan risikere at dø af sygdommen.

Alle kan få lungebetændelse, men den rammer ofte personer, der i forvejen er svækkede f.eks. af alder, rygning eller af en kronisk sygdom som diabetes, astma eller KOL.

Hvordan opstår lungebetændelse?

Lungebetændelse, der skyldes virus, smitter, hvis en syg person f.eks. nyser eller hoster tæt ved dig.

Lungebetændelse, der kommer af bakterier, skyldes ofte bakterier, man i forvejen har i mund og svælg.

Lungebetændelse kan også forårsages af bakterien Mycoplasma, som giver såkaldt 'kold lungebetændelse'. Den forekommer dog kun i mindre epidemier med års mellemrum.

Endelig kan lungebetændelse forårsages af tuberkulosebakterien.

Symptomer på lungebetændelse

Symptomerne på lungebetændelse er feber, hoste, gult eller rødligt slim i lungerne og besvær med at trække vejret. Nogle får også brystsmerter.

Undersøgelse for lungebetændelse

Lægen lytter til dine lunger med et stetoskop. Afhængigt af, hvor syg du er, undersøger lægen også med røntgen af dine lunger, blodprøver og undersøgelse af luftvejssekret.

Behandling af lungebetændelse

Lungebetændelse, som kommer af bakterier, behandles med penicillin eller anden antibiotika, hvis du er allergisk over for penicillin.

Virus-lungebetændelse går over af sig selv. Hvis dit er immunforsvar er svækket, bliver du tilbudt behandling for influenza.

Forløbet hos Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

Du bliver indlagt via Akutmodtagelsen (skadestuen), hvor du bliver undersøgt af en læge og får udført de undersøgelser, der er beskrevet ovenfor.

Vi tilstræber, at behandlingen påbegyndes hurtigst muligt efter, at diagnosen er stillet, og vi opfordrer patienten til at være ude af sengen mest muligt under indlæggelsen. Det kan hjælpe til at løsne slim og forbedrer blodomløbet, så ilt og antibiotika lettere kan komme rundt i kroppen.

Vi behandler med intravenøs antibiotika (gennem drop) i nogle dage. Når tilstanden er stabil, skifter vi til tablet-behandling, og du bliver udskrevet.

Vi planlægger opfølgning med røntgen af lungerne 4-6 uger efter udskrivelsen – evt. hos din egen læge.

Redaktør