KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)

KOL er en lungesygdom, som rammer mange danskere. Sygdommen er kronisk og ikke mulig at helbrede, men det er muligt at bremse sygdommens udvikling.

KOL rammer kun voksne, og der bliver stillet flest KOL-diagnoser blandt personer på 50-60 år. KOL er dog en sygdom, der kommer gradvist, så du kan have haft KOL i mange år, inden du får stillet diagnosen.

​Hvordan opstår KOL?

KOL opstår ved en kombination af indre og ydre faktorer. De indre faktorer er din krops reaktion på skadelige partikler, og de ydre faktorer er for eksempel tobaksrøg eller daglig indånding af større mængder støvpartikler.

Rygning

KOL blev tidligere også kaldet 'rygerlunger', fordi rygning er den største synder, når det handler om udvikling af KOL. Dog har ca. 15 % af dem, der udvikler KOL, aldrig røget.

35-50 % af alle rygere får KOL før eller siden, og kvinder er i særlig risiko for at udvikle KOL, hvis de ryger. Risikoen for at udvikle KOL falder, så snart du holder op med at ryge.

I Danmark er forekomst og dødelighed af KOL højere end i noget andet land i verden. Det er derfor en god idé at få målt din lungefunktion hos din læge mindst en gang om året, hvis du er ryger. Hvis du er tidligere ryger og har hoste eller åndenød ved anstrengelse, bør du også få målt din lungefunktion.

​Symptomer på KOL

Har man KOL, er ens lungefunktion nedsat i større eller mindre grad. Sygdommen gør, at luftvejene bliver forsnævrede, så det bliver svært at trække vejret. Symptomer på KOL er først og fremmest besværet vejrtrækning og åndenød ved anstrengelse. Der kan også være daglig hoste, eventuelt med slim i luftvejene.

Ved let KOL kan du udføre mange dagligdags gøremål uden besvær, og du bliver måske kun forpustet, når du skal gå på trapper eller bære noget tungt. Har du svær KOL, kan selv det at tage tøj på eller børste tænder give åndenød.

De fleste bliver først opmærksomme på problemet, når de ikke længere kan følge med på spadsereture med jævnaldrende.

​Undersøgelse for KOL

Lægen stiller diagnosen ud fra en måling af din lungefunktion. Målingen foregår ved, at du puster af al kraft ind i en maskine, der måler, hvor meget luft du puster ud, og hvor kraftigt du puster.

​Behandling af KOL

Den lungefunktion, du har mistet, kan ikke genopbygges, men det er muligt at bremse sygdommens videre udvikling. Du kan selv gøre meget med rygestop, motion og eventuelt kostomlægning.

Rygestop er det vigtigste

Ryger du, er det vigtigt at stoppe med at ryge med det samme. Du kan få hjælp til rygestop i din kommune.

Medicin

Der findes i dag gode muligheder for at mindske symptomerne, forbedre livskvaliteten og forebygge akutte forværringer ved brug af medicin, der indåndes.

Iltbehandling

Iltbehandling er en særlig form for medicinsk behandling, som tilbydes de patienter, der ikke kan trække vejret effektivt nok til at holde en normal iltmængde i blodet. Behandlingen beskytter hjerne, hjerte og resten af kroppen mod iltmangel og forbedrer både overlevelse og livskvalitet. Varigheden af behandlingen varierer, men for en del fortsætter den resten af livet.

Rygestop er en forudsætning for iltbehandling.

Motion

Motion giver dig flere kræfter til at modstå din sygdom. Motionen virker, fordi du får trænet dit kredsløb og dine muskler, så din krop arbejder mere økonomisk. Derved udnyttes din lungefunktion bedre.

Du kan i begyndelsen føle, at du hurtigt bliver træt og forpustet, men det er vigtigt at holde ved. Jo bedre form du kommer i, des mindre forpustet bliver du. Motionen kan f.eks. være at gå en tur i et tempo, hvor du får pulsen op og bliver forpustet.

KOL-rehabiliteringen på Nordsjællands Hospital støtter den lokale motionsnetværksgruppe for mennesker med KOL, Hillerød Lungeklub, hvor en af vores rehabiliteringssygeplejersker deltager en gang om måneden. KOL-rehabiliteringen står desuden for stavgangstræning af patienthold.

Kost

Det er vigtigt at holde vægten – og hverken veje for lidt eller for meget – så du undgår at tabe muskler, og så du bedre kan stå imod over for andre sygdomme.

Lunge-rehabilitering

Alle patienter med KOL får tilbudt et såkaldt rehabiliteringsprogram, som er kraftig fysisk træning kombineret med undervisning om alle aspekter af KOL-sygdommen. Patienter med svær eller meget svær KOL træner på hospitalet i Hillerød eller Frederikssund, men alle kan få træningstilbud i kommunerne.
Læs mere om KOL-rehabilitering på Nordsjællands Hospital.

CAPTAIN

CAPTAIN er et permanent tilbud til patienter med den kroniske lungesygdom KOL. I CAPTAIN-forløbet styrer patientens behov forløbet, og plejen og behandlingen bliver skræddersyet og løbende justeret ud fra den enkeltes behov.

Hver patient har en fast sygeplejerske tilknyttet, som følger dem igennem sygdomsforløbet, og som patient og pårørende kan kontakte ved behov.  Lægekontrollerne er afløst af en samtale om, hvad der fylder nu og her hos den enkelte patient. Her deltager både patient, evt. pårørende, læge og sygeplejerske.

De pårørende spiller en afgørende rolle

Tilgangen til behandlingen betyder, at de pårørende bliver en vigtig del af ekspertteamet, når det handler om KOL. Udover at deltage i samtalerne kan de pårørende på lige fod med patienterne ringe ind i den daglige åbne telefontid, hvis de har spørgsmål eller oplever en begyndende forværring hos patienten. Er sidstnævnte tilfældet, kan der den efterfølgende dag bookes en tid hos en lungemediciner. 

Fakta om CAPTAIN

Strukturen bag forløbet er udviklet af Lunge og Infektionsmedicinsk Ambulatorium i 2014 på baggrund af eksisterende viden, feedback fra patienter og anbefalinger fra forløbsprogrammer, vejledninger mm. Strukturen har fået navnet CAPTAIN (Comprehensive And Prospective Treatment And Individual Nursing) og henviser til, at patienten er kaptajn for sit eget forløb. Som det første hospital i Danmark har Nordsjællands Hospital gjort denne struktur til et permanent tilbud til patienter med KOL. 

Ved at gøre op med den traditionelle behandling med faste kontroller og troen på at alle patienter skal følges ens, får patienterne et langt bedre forløb, og tilbagemeldingerne er utvetydigt positive. Succesen er baseret på tværfaglige behandlerteams og tre centrale elementer: involvering af patienter og pårørende, kontinuitet og tilgængelighed.

​Forløbet hos Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

Adelingen varetager udredning og behandling af KOL både under indlæggelse og i ambulatoriet. Så snart det er konstateret, at det er KOL, der er problemet, går vi i gang med behandlingen.

Efter en eventuel akut indlæggelse, hvor diagnosen stilles, følger vi KOL-patienten i kortere eller længere tid i Lungemedicinsk Ambulatorium. Behandlingen sker i samarbejde med den praktiserende læge, og hvis der er tale om milde eller moderate tilfælde af KOL, overtager den praktiserende læge forløbet.

Læs mere om Lungemedicinsk Ambulatorium 

De sværeste tilfælde behandles og kontrolleres af Lungemedicinsk ambulatorium. Her er der tale om livslang kontrol med konsultationer hos speciallæger eller specialsygeplejersker, som patienterne kan kontakte over telefon. Efter behov kan der blive tale om hjemmebesøg af specialsygeplejersken. De dårligste af KOL-patienterne, som får iltbehandling i hjemmet, bliver med faste intervaller tilset af sygeplejersken i deres eget hjem.

​Komplikationer

Det ses ofte, at KOL-patienter får følgesygdomme (komorbiditeter), som kan have stor indflydelse på de daglige KOL-symptomer og sygdomsforløbet.

Derudover kan der ske akutte forværringer (akutte exacerbationer) af sygdommen som f.eks. pludselig åndenød, der kan føre til en akut indlæggelse. Forværringer kommer ofte af en infektion i luftvejene. Det er derfor vigtigt at forebygge infektion (infektionsprofylakse) – f.eks. med en årlig influenzavaccination.

Læs mere om akut indlæggelse 

 

Redaktør