Isolation

Patienter, som har eller er under observation for en smitsom sygdom, kommer i isolation. Isolation er ikke et udtryk for, at du fejler noget meget alvorligt. Isolation handler blot om, at du kan smitte andre patienter eller personale, og derfor skal du isoleres for at forhindre smitten i at sprede sig.

De sygdomme – eller ved mistanke om disse sygdomme – der kræver isolation, er diarre, opkast, influenza, resistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), hjernehindebetændelse, tuberkulose og indlæggelser i udlandet. 

Hvordan foregår isolationen?

Isolation betyder, at du kommer på en enestue med eget bad og toilet, som andre ikke må bruge. Du må ikke forlade stuen, så personalet kommer med medicin, mad, drikke, tøj og hvad du ellers har brug for. Har du brug for hjælp, skal du blot ringe efter personalet, som kommer hurtigst muligt.

Isolationsstuen

Isolationsstuen ser ud som en almindelig patientstue. Hvis du har en computer med, kan du få udleveret en kode til gratis internet.

På døren til isolationsstuen er der et gult skilt, der oplyser om, at stuen er en isolationsstue. Her står også, hvilke forholdsregler der gælder for personalet, der skal ind på stuen.

Hvordan er det at være i isolation?

I isolation er du, som ordet siger, isoleret fra andre mennesker, og det kan være belastende psykisk. Vi sørger derfor for, at du ligger på isolationsstuen så kort tid som muligt. Lægen vurderer dagligt, hvordan du har det, og om du stadig udgør en smittefare, så du kan komme ud af isolationen, så snart du er smittefri.

Du er altid velkommen til at ringe efter personalet, hvis du har spørgsmål eller blot har brug for en snak.

Personalet

Vores personale er højt uddannet og har behandlet patienter i isolation mange gange. De er derfor på ingen måde bange for at komme ind på isolationsstuen eller for at behandle dig.

Værnemidler

Vi skal tage visse forholdsregler for ikke at risikere, at personalet bliver smittet. Derfor har de personer, der kommer ind på din stue, for det meste værnemidler på.

Værnemidlerne er forskellige alt efter, hvad du fejler, og hvor stor smittefaren er. For det meste drejer det sig om kittel, handsker og eventuelt mundbind. Hvis personalet kun skal være på stuen i kort tid og uden at have direkte kontakt med dig, kan beskyttelsestøjet dog nogle gange helt udelades.

Besøg af personalet

Det er meget forskelligt, hvor mange gange personalet kommer ind på din stue i løbet af dagen. Det bliver tilpasset individuelt efter dine behov og kompleksitet. Det kan f.eks. ske, at du skal have udført ekstra undersøgelser såsom afføringsprøve, urinprøve eller podninger fra hud, slimhinder eller sår.

Besøg

Du må gerne få besøg af dine pårørende, selvom du er i isolation. De skal henvende sig til personalet, der kan instruere dem i, hvilke forholdsregler der gælder for personer, der skal ind på stuen.

Efter besøget

Når dine pårørende forlader stuen, skal de altid vaske hænder og bruge den desinficerende håndsprit, der hænger lige uden for døren til isolationsstuen. Det er vigtigt, at de gnider spritten ind i hænderne, til de er tørre – ellers virker den ikke!

Dine pårørende har ikke værnemidler på, når de besøger dig, og deres tøj kan derfor potentiellet bære smitten. Dine pårørende skal derfor forlade hospitalet direkte efter besøget på isolationsstuen. De må altså ikke besøge andre patienter eller bevæge sig rundt på hospitalet efter besøget hos dig.​

Redaktør