​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sygeplejerske fra Lunge- og Infektionsmedicinsk Ambulatorium

Foto: AV-Afdelingen

HIV (Human Immundefekt Virus)

HIV er en virus, der nedbryder immunforsvaret, så den smittede får svært ved at forsvare sig mod andre sygdomme og infektioner. Sygdommen er stadig uhelbredelig, men man kan hjælpes til at holde sygdommen nede med medicin.

HIV (Human Immundefekt Virus)

HIV er en virus, der nedbryder immunforsvaret, så den smittede får svært ved at forsvare sig mod andre sygdomme og infektioner. Sygdommen er stadig uhelbredelig, men man kan hjælpes til at holde sygdommen nede med medicin.

HIV-virussen knytter sig til immunforsvarets CD4-celler, som skal alarmere andre dele af immunforsvaret, når kroppen bliver ramt af sygdom. HIV-virussen gør, at CD4-cellerne producerer HIV i stedet for at producere nye CD4-celler. På den måde bliver immunforsvarets alarmsystem gradvist svagere, og kroppen bliver mere modtagelig over for sygdomme og infektioner.

Sygdommen kan ramme alle, men langt de fleste tilfælde ses blandt homoseksuelle mænd og stofmisbrugere, der anvender kanyler.

Hvordan smitter HIV?

Der skal en del til, for at man bliver smittet med HIV. Man risikerer f.eks. ikke at blive smittet ved at drikke af samme glas eller flaske som en HIV-smittet, ved at give hånd eller ved kys eller knus. HIV kan heller ikke overføres af insekter.

Smitten sker gennem kropsvæsker, som indeholder meget koncentrerede mængder af HIV-virus. Det drejer sig om blod, skedesekret, sædvæske, forsperm og modermælk.

Virussen skal derudover direkte ind i blodbanen for at smitte. Det kan ske ved, at:

  • dele sprøjte med en HIV-smittet
  • dyrke sex uden kondom med en HIV-smittet
  • virussen bliver overført fra mor til barn under fødslen
  • en HIV-smittet mor ammer sit barn

Symptomer på HIV

For de fleste giver HIV ingen direkte symptomer. Man kan derfor gå i mange år uden at vide, at man er HIV-smittet.

Ca. en tredjedel får dog influenza-lignende symptomer – f.eks. feber, træthed, hovedpine – 1-4 uger efter, de er blevet smittet. Symptomerne forsvinder igen efter 1-2 uger, og fordi symptomerne minder om influenza, er det få, der forbinder dem med HIV-smitte.

De fleste begynder at få alvorlige tegn på, at immunsystemet er svækket, efter 8-10 år. Det kan f.eks. være infektioner som lungebetændelse eller tuberkulose, eller det kan være visse kræfttyper.

HIV-test

HIV-smitten findes ved en HIV-test, hvor en blodprøve analyseres for antistoffer for HIV. Det tager mellem 1 og 2 måneder fra smittetidspunktet for kroppen at danne nok antistoffer til, at testen kan give et helt sikkert svar.

Behandling af HIV

En effektiv behandling af HIV nedsætter smitsomheden betydeligt. Man behandler sygdommen med en kombination af medicin, som den HIV-smittede skal tage hver dag. Noget af medicinen hæmmer virussens formering, og andet gør det sværere for virussen at knytte sig til CD4-cellerne. Man er kommet så langt i udviklingen af medicinen, at man nu kan leve længe med HIV, hvis man kommer i behandling i tide.

Medicinen kan give bivirkninger, men for de fleste forsvinder de efter 6-8 uger. Hvis bivirkningerne ikke forsvinder, eller de er for kraftige til at holde ud, er det vigtigt at kontakte lægen for at finde ud af, hvordan bivirkningerne kan afhjælpes, eller om der skal en anden type behandling til.

AIDS

Som HIV-smittet kan man blive ramt af en række infektioner og kræftformer, som ikke kan udvikle sig hos ikke-smittede, fordi det raske immunforsvar vil bekæmpe dem. En HIV-smittet, der får disse sygdomme, får diagnosen AIDS.

De fleste, der får diagnosen AIDS, har ikke vidst, at de var HIV-smittede, og er derfor ikke kommet i behandling for sygdommen. Man kan dog godt leve godt og længe med en AIDS-diagnose. Selve diagnosen kan man ikke komme af med igen, men mange af sygdommene kan behandles, og immunforsvaret kan styrkes med medicin.

Redaktør