Uddannelse af sygeplejersker

​​Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling er godkendt til at varetage klinisk uddannelse af sygeplejestuderende på semester 1, 2, 4, 5 og 6.

​Afdelingen har tilknyttet tre kliniske vejledere, som i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er ansvarlige for gennemførelse af uddannelsesforløb for sygeplejestuderende. De kliniske vejledere underviser og vejleder sygeplejestuderende samt koordinerer den kliniske del af uddannelsen i tæt samarbejde med klinikken.

I den kliniske undervisning tilstræbes det, at studerende lærer sygepleje i autentiske situationer sammen med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andre faggrupper.

Med sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever på forskellige niveauer er der god mulighed for læringsudbytte ved at være sammen med medstuderende.


 

Redaktør