Uddannelse af social- og sundhedsassistenter

​​Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling er godkendt til at varetage uddannelse af social- og sundhedsassistentelever i 3. praktikperiode.

​Afdelingen har uddannede praktikvejledere, som i samarbejde med de kliniske vejledere er ansvarlige for uddannelse af social- og sundhedsassistentelever.

I samarbejde med det øvrige personale har de studerende mulighed for at gennemføre uddannelse i autentisk læringsmiljø, hvor tæt samarbejde prioriteres højt. Desuden indgår elever i vagtplanen med aften- og weekendvagter som fast del af deres uddannelse.

Med sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever på forskellige niveauer er der god mulighed for læringsudbytte ved at være sammen med medstuderende.


 

Redaktør