Uddannelse af lægesekretærer

​I Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling tager vi med glæde og stort engagement imod lægesekretærelever. Vi modtager 2-3 lægesekretærelever under deres uddannelsesforløb  i praktikophold af 5-6 måneders varighed.

​Ved et praktikophold som lægesekretærelev kan du forvente:

  • at modtage et velkomstbrev inden praktik i afdelingen fra afdelingens elevansvarlige lægesekretær
  • at der vil være en individuel uddannelsesplan for elevens ophold i afdelingens sekretariat, der skal sikre, at eleven får viden om alle funktioner i afdelingen
  • at opleve et tæt samarbejde mellem de forskellige faggrupper – lægesekretærer, plejepersonale og læger
  • at møde sekretærer og tværfaglige kollegaer, der ser det som en positiv udfordring at have elever
  • en travl afdeling, hvor der er også er plads til at dyrke fællesskabet

Et bredt indblik i lægesekretærens arbejdsopgaver

Nogle store og meget vigtige opgaver som lægesekretær er koordinering, håndtering og registrering af patientforløb både for indlagte og ambulante.  Desuden opfølgning og kvalitetsarbejde i forbindelse med arbejdslister i Sundhedsplatformen.

Vi lægger stor vægt på at servicere patienterne kompetent ifm henvendelser både telefonisk og personligt.  Derudover arbejder vi tæt sammen med de øvrige faggrupper i LIA for at optimere og forbedre arbejdsgange i afdelingen.

Som lægesekretærelev på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling får du mulighed for at komme med på stuegang og til nogle af de undersøgelser patienterne for foretaget såsom f.eks. pleuracentese og lungefunktionsundersøgelse.

Kontakt

Elevansvarlig Merete Beitzel
Telefon:​ 48 29 39 49
Send en mail til Merete Beitzel

 

Redaktør