Uddannelse af lægesekretærer

​I Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling tager vi med glæde og stort engagement imod lægesekretærelever. Vi modtager 2-3 lægesekretærelever under deres uddannelsesforløb som 1.-års eller 2.-års elever i praktikophold af 5-6 måneders varighed.

 

​Ved et praktikophold som lægesekretærelev kan du forvente:

 

  • at modtage et velkomstbrev inden praktik i afdelingen fra afdelingens elevansvarlige lægesekretær
  • at der vil være en individuel uddannelsesplan for elevens ophold i afdelingens sekretariat, der skal sikre, at eleven får viden om alle funktioner i afdelingen
  • at opleve et tæt samarbejde mellem de forskellige faggrupper – lægesekretærer, plejepersonale og læger
  • at møde sekretærer og tværfaglige kollegaer, der ser det som en positiv udfordring at have elever
  • en travl afdeling, hvor der er også er plads til at dyrke fællesskabet

Et bredt indblik i lægesekretærens arbejdsopgaver

 

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling har et lungemedicinsk sengeafsnit, et infektionsmedicinsk sengeafsnit og et fælles Lunge- og Infektionsmedicinsk Ambulatorium. Lægesekretærelever vil fysisk være placeret i vores ambulatorium sammen med det øvrige sekretærteam.

I Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling skriver lægesekretærerne journalnotater fra yngre læger og overlæger på både indlagte patienter og ambulante besøg.

En stor og meget vigtig opgave som lægesekretær er patientregistrering i mange forskellige IT-systemer. Eksempelvis registrerer lægesekretærerne dagligt alle patientforløb i GS!Åben og OPUS Arbejdsplads i forbindelse med journalskrivni​​ngen.

Lægesekretærelever vil endvidere få kendskab til de mange administrative opgaver, der er forbundet med at være lægesekretær på et sengeafsnit og på et ambulatorium.​​


 

Kontakt

Elevansvarlig Christina Jalris Simonsen 
Telefon:​ 48 29 52 ​43
E-mail: christina.jalris.simonsen@regionh.dk


 

Redaktør