Afdelingen som arbejdsplads

​Lunge-og Infektionsmedicinsk Afdeling beskæftiger ca. 300 medarbejdere indenfor forskellige fagligheder, hvor etablering af tværfaglige teams, inkluderende alle medarbejdere, er et gennemgående tema i det daglige arbejde.

​​​

Afdelingen som arbejdsplads

Lunge-og Infektionsmedicinsk Afdeling beskæftiger ca. 300 medarbejdere indenfor forskellige fagligheder, hvor etablering af tværfaglige teams, inkluderende alle medarbejdere, er et gennemgående tema i det daglige arbejde.

En stor arbejdsplads stiller krav til det psykiske arbejdsmiljø, hvorfor dette prioriteres højt med fokus på forebyggende indsatser med udgangspunkt i resultaterne af den løbende medarbejdertrivsel. Faktorer som generel trivsel, engagement og lyst til at tage ejerskab vægtes højt, og forsøges skabt gennem dialog, medinddragelse og medindflydelse. Der er ansat en medarbejder til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Afdelingen arbejder desuden aktivt med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Der er udarbejdet en kortlægning af mulige karriereveje i et karrieretræ, specifikt for hver personalegruppe, som kan anvendes ved MUS samtaler og karrieresamtaler. Der findes gode muligheder for at deltage i relevante kurser og uddannelse, ligesom der internt i afsnittene arrangeres undervisningsseancer med relevante emner, du som medarbejder har indflydelse på.

Der arbejdes ligeledes med en succesfuld introduktion af nye medarbejdere, som foregår både på afdelings- og afsnitsniveau, i et tværfagligt forum, hvor alle nye faggrupper er repræsenteret.

Der er også tænkt på det sociale liv i LIA, hvor vi blandt andet deltager i DHL stafet, Nordsjællands Hospitals eget hospitalsløb og holder hyggelige julefrokoster. Til daglig nyder vi godt af en kantine med et bredt sortiment, hvor der også altid er udbud af lækre "grønne" retter.

Introduktionsforløb for læger

De første 14 dage af ansættelsen er vanligvis planlagt til introduktion. Introduktionsprogrammet er obligatorisk og udsendes inden start.
Introduktionsprogrammet indeholder bl.a. velkomst ved direktionen, rundvisning, introduktion til Sundhedsplatformen (SP), undervisning i akutte medicinske problemstillinger, brandkursus og genoplivning (BHLR).

Vi prøver at tilpasse introduktionsprogrammet, så du ikke nødvendigvis behøver at gennemgå det hele, hvis du f.eks. tidligere har været på stedet eller allerede kender brugen af SP. Det er en god idé at tjekke det udsendte program, inden du møder første dag og meld tilbage til os, hvis der er noget du skal frameldes.

Desuden kommer du til at deltage i afdelingens egen introduktion, som varer 1 time og foregår hver måned for afdelingens nyansatte personale og varetages af LIAS ledelse.

Introduktionsforløb for plejepersonale 

Introduktionsforløbet for plejepersonale i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling består dels af en generel fælles introduktion til Nordsjællands Hospital for alle nyansatte, dels af en specialerettet introduktion og oplæring i afdelingen. Den generelle, fælles introduktion indeholder bl.a. brandslukningskursus, basal hjertelungeredning og præsentation af diverse IT-programmer.

Den specialerettede introduktion til afsnittene planlægges i samarbejde med sygeplejerske med uddannelsesfunktion på din nye arbejdsplads.

Forløbet strækker sig over 6 måneder og har til formål at give dig et grundigere indblik i afsnittets patientkategorier, procedurer og funktioner. Indholdet bliver tilpasset dine kompetencer og din funktion i afsnittet og skal klæde dig på til at være en del af plejegruppen og kunne varetage selvstændig pleje og behandling af afsnittets patienter.

Introduktionsforløb for lægesekretærer

​​Det er vigtigt for os, at du som ny sekretærkollega får en god begyndelse i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling.

Før du begynder i afdelingen, får du tilsendt et velkomstbrev med information om praktiske forhold, et lokalt introduktionsprogram og information om fælles introduktion for alle nye medarbejdere på Nordsjællands Hospital. Introduktionen er fælles for alle nye medarbejdere og finder sted en af de første hverdage i måneden.

Lokal introduktion til sekretariatet

Den lokale introduktion skal medvirke til, at du føler dig velkommen, at du hurtigt kommer til at fungere godt i din daglige arbejdsdag, og at du oplever, at din viden og dine kompetencer får de bedste vilkår og muligheder for at komme i spil. Introduktionsprogrammet er individuelt svarende til dine kvalifikationer og erfaringer.

Introduktionen til sekretariatet løber over 1-2 uger. I denne periode bliver du knyttet til en kontaktsekretær. Alle i sekretærteamet er med til at introducere dig til arbejdsopgaver på infektionsmedicinsk afsnit, lungemedicinsk afsnit, ambulatorium og reception samt til specifikke opgaver som superbruger, registrering, elevarbejde og webredaktør. Derudover er der introduktion til kvalitetsarbejde, arbejdsmiljø- og MED-udvalg samt afdelingsledelsessekretærens administrative opgaver.

Der er planlagt lokal introduktion til tværfaglige kolleger for, hvordan arbejdet tilrettelægges, og du bliver præsenteret for de IT-systemer og værktøjer, der anvendes i afdelingen.

Samtaler

Som ny medarbejder får du ud over en grundig introduktion også opfølgende samtaler.

'3-måneders samtalen' afholder vi i praksis efter ca. 2 måneder for at sikre, at du er kommet godt fra start og føler dig hjemme i sekretærteamet og på afdelingen, og at du har opnået den forventede faglige kompetence og føler dig fortrolig med sekretariatsopgaverne.

Hvert år afholdes MUS-samtale, hvor der aftales en individuel udviklingsplan.​

Redaktør