​​​​​​

Lungemedicinsk Afsnit 0655 Hillerød/B7B8 Frederikssund

Vores afsnit:

I vores lungemedicinske afsnit har vi plads til 20 indlagte patienter, som ofte har akutte og kroniske lungesygdomme. 
Patientforløbene varierer i længde, men er tit karakteriseret af akutte episoder. Det er derfor af stor betydning, at vores sygeplejersker lærer at kunne skabe og holde overblik i forløb, som kan have høj grad af kompleksitet. 

Arbejdsopgaver

Hverdagens opgaver består både af grundlæggende opgaver, men også kompleks lungemedicinsk sygepleje, som f.eks. NIV-, CPAP-, Highflow- og drænbehandling. 
Vi arbejder med at definerede specialesenge til patienter med øget observationsbehov, i samarbejde med vores infektionsmedicinske afsnit. 

Liam:

Vi har vores specialesenge i en del af Akutmodtagelsen (Liam), hvor vi møder vores patienter med specialeviden i front. Du bliver ansat i vores sengeafsnit, men vil på sigt kunne rotere og have vagter i vores del af Akutmodtagelsen. Redaktør