Vi glæder os til at arbejde sammen med dig

Infektionsmedicinsk Afsnit 0651

Vores afsnit

Vi behandler 21 patienter med akutte og kroniske infektioner, bl.a. sepsis, pneumoni, tuberkulose, erysipelas og andre atypiske infektioner, forårsaget af både bakterier, vira eller måske en helt tredje årsag. 

Vi har som det eneste afsnit i Nordsjælland den akutte modtagerfunktion, for patienter som mistænkes for meningitis eller er undermistanke for tropesygdomme. Disse patienter modtages på en af vores akutstuer.
Vi finder arbejdsglæde i specialet, dels fordi vi sætter den faglige stolthed højt og dels arbejder vi sammen for at skabe de gode patientforløb.

Arbejdsopgaver

Hverdagens opgaver handler bl.a. den basale sygepleje, men du kommer også til at arbejde med det infektionsmedicinske speciale. Her er der rig mulighed for at arbejde med instrumentel sygepleje.

LIAM

Du kommer til at arbejde i vores sengeafsnit med vores infektionsmedicinske patienter. På sigt vil du kunne rotere og have vagter i LIAM, der er vores afsnit i Akutmodtagelsen, hvor vi modtager vores infektionsmedicinske patienter og starter den initiale behandling, før de flytter op i sengeafsnittet. 
Vi har en helt unik mulighed for at følge vores patienter lige fra starten af indlæggelsen og til de bliver udskrevet. Redaktør