Data- og digitaliseringsenheden

​Data og Digitaliseringsenheden arbejder med forbedringer ift arbejdsgange i Sundhedsplatformen. Vi arbejder med kliniske databaser og forskellige typer rapporter og data. Vi er bindeled imellem Nordsjællands Hospital og Center for It Medico og telefoni. 

Enhedschef Caroline Hartwig-Nolan
Telefon: 24 42 08 30
Mail: caroline.hartwig-nolan.01@regionh.dk

AC-medarbejder Katrine Kaalund
Telefon: 24 40 83 75
Mail: katrine.bundgaard.kaalund.02@regionh.dk

Sygeplejerske Mette Borrisholt
Telefon: 48295137
Mail: mette.borrisholt@regionh.dk

Arbejdsområde: 

 • Bruger tilpasning og undervisning i SP
 • Sygeplejedokumentation
 • Implementering og udvikling af epic monitor
 • Planlægning af overgangen til SP-18
 • SP support til afdelinger

Sygeplejerske Michéle Trier Petersen
Telefon: 29 65 88 84
Mail: michele.trier.petersen.01@regionh.dk

Arbejdsområde:

 • Planlægning af og undervisning i SP18
 • SP indsatser til afdelingerne bl.a. In Basket og brugertilpasning
 • Udarbejdelse af vejledninger
 • SP support

Klinisk sygepleje specialist Minna Nielsen
Telefon: 24 40 74 25

AC-medarbejder Morten Brandrup
Telefon: 29 65 93 68
Mail: morten.brandrup@regionh.dk

Sygeplejerske Nynne Lange Bakkevig

Mail: nynne.lange.bakkevig@regionh.dk

Arbejdsområde: 

 • Brugertilpasning og undervisning i SP
 • Sygeplejedokumentation
 • Implementering og udvikling af epic monitor
 • Planlægning af overgang til SP-18

Konsulent Thomas Bak
Telefon: 48 29 60 81
Mail: thomas.bak-bernth@regionh.dk

Arbejdsområde:
 • Forbedre med Lean metoden
 • Forbedre med PDSA metoden
 • Kortlægge arbejdsgange med værdistrømsanalyse
 • FMK monitorering

Lægesekretær Stine Holm Jacobsen
Telefon: 20 18 25 93
Mail: stine.holm.jacobsen@regionh.dk

Arbejdsområde:
 • Planlægning af og undervisning i SP18
 • SP indsatser til afdelingerne bl.a. In Basket og brugertilpasning
 • Udarbejdelse af vejledninger
 • SP support

Specialist Winnie Nørskov Larsen
Telefon: 24 21 10 73
Mail: winnie.noerskov.larsen@regionh.dk

Arbejdsområde:
 • Ansvarlig for Sundheds-it generelt
 • Implementeringskoordinator ifm. Sundhedsplatformen

Redaktør