Data- og digitaliseringsenheden

​Data og Digitaliseringsenheden arbejder med forbedringer ift arbejdsgange i Sundhedsplatformen. Vi arbejder med kliniske databaser og forskellige typer rapporter og data. Vi er bindeled imellem Nordsjællands Hospital og Center for It Medico og telefoni. 

Enhedschef Caroline Hartwig-Nolan
Send en mail til Caroline Hartwig-Nolan
Telefon: 24 42 08 30

AC-medarbejder Katrine Kaalund
Send en mail til Katrine Kaalund
Telefon: 24 40 83 75

Sygeplejerske Mette Borrisholt
Send en mail til Mette Borrisholt
Telefon: 48 29 51 37

Arbejdsområde: 

 • Bruger tilpasning og undervisning i SP
 • Sygeplejedokumentation
 • Implementering og udvikling af epic monitor
 • Planlægning af overgangen til SP-18
 • SP support til afdelinger

Sygeplejerske Michéle Trier Petersen
Send en mail til Michéle Trier Petersen
Telefon: 29 65 88 84

Arbejdsområde:

 • Planlægning af og undervisning i SP18
 • SP indsatser til afdelingerne bl.a. In Basket og brugertilpasning
 • Udarbejdelse af vejledninger
 • SP support
Klinisk sygeplejespecialist Minna Nielsen

Send en mail til Minna Nielsen
Telefon: 24 40 74 25

AC-medarbejder Morten Brandrup
Send en mail til Morten Brandrup
Telefon: 29 65 93 68

Sygeplejerske Nynne Lange Bakkevig
Send en mail til Nynne Lange Bakkevig

Arbejdsområde: 

 • Brugertilpasning og undervisning i SP
 • Sygeplejedokumentation
 • Implementering og udvikling af epic monitor
 • Planlægning af overgang til SP-18
Konsulent Thomas Bak

Send en mail til Thomas Bak
Telefon: 48 29 60 81

Arbejdsområde:
 • Forbedre med Lean metoden
 • Forbedre med PDSA metoden
 • Kortlægge arbejdsgange med værdistrømsanalyse
 • FMK monitorering
Lægesekretær Stine Holm Jacobsen

Send en mail til Stine Holm Jacobsen
Telefon: 20 18 25 93

Arbejdsområde:

 • Planlægning af og undervisning i SP18
 • SP indsatser til afdelingerne bl.a. In Basket og brugertilpasning
 • Udarbejdelse af vejledninger
 • SP support
Specialist Winnie Nørskov Larsen

Send en mail til Winnie Nørskov Larsen
Telefon: 24 21 10 73
Arbejdsområde:

 • Ansvarlig for Sundheds-it generelt
 • Implementeringskoordinator ifm. Sundhedsplatformen

Redaktør