HR-enheden

HR-enheden bistår med at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere. Vi servicerer, rådgiver og inspirerer Nordsjællands Hospitals direktion, afdelingsledelser og medarbejdere i HR-og arbejdsmiljørelaterede anliggender samt forbedringsarbejde. 

​HR-enheden

HR-enheden har fokus på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling og tilbyder uddannelse, kurser, konsulentbistand og udviklingsforløb inden for:

 • Ledelse
 • Organisering
 • Medarbejdere
 • HR
 • Arbejdsmiljø
 • Sygefravær

SimNord

Til enheden hører Simulatorenheden SimNord. SimNord er en klinisk kompetenceenhed, hvo​r læger, sygeplejersker, jordemødre og teams har mulighed for at træne virkelighedsnære situationer i trygge rammer.​

​Medarbejdere i enheden

Chef for HR-enheden
Vaccant stilling
Telefon: 48 29 46 30

 • Visitering og koordinering ift. henvendelser fra organisationen
 • Coaching, sparring og psykologisk rådgivning
 • Personaleledelse og udvikling

Leder a​f SimNord​ 
Susanne Piilgaard Hallin
Send en mail til Susanne Piilgaard Hallin
Telefon: 21 44 88 14

 • Understøtter og vejleder de kliniske afdelinger vedr. kompetenceudvikling.
 • Regionalt og nationalt samarbejde omkring kursusudvikling og -afvikling.
 • ​Koordinator for ambulanceuddannelserne.
 • Nødbehandleruddannelse af brandfolk i Region Hovedstaden.

Arbejdsmiljøkonsulent 
Nanna Wichmand
Send en mail til Anna Wichmand
Telefon: 48 29 30 68

 • ​Psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljø-organisation
 • ​Systematisk arbejdsmiljøarbejde og arbejdsm​iljølovgivning

Hjertestopkoordinator og simulatorkonsulent
Gitte Rosenberg
Send en mail til Gitte Rosenberg
Telefon: 48 29 20 20


 • SimNord konsulent
 • Underviser
 • Hjertestopkoordinator

Psykolog
Lotte Staack Petersen
Send en mail til Lotte Staack Petersen
Telefon: 48 29 67 01

 • Ledersparring og -coaching
 • Supervision til grupper
 • Forebyggelse/håndtering af vold & trusler
 • Defusing og debriefing
 • Psykologisk rådgivning/samtaler
 • Undervisning, kurser, seminarer & temadage
 • Proceskonsultation
 • Organisatorisk udvikling og -forandringer
 • Psykisk arbejdsmiljø 
 • Samarbejde
 • Konflikter
 • Undersøgelser

Arbejdsmiljøkonsulent
Charlotte Ahlgren Særvohl​​
Send en mail til Charlotte Ahlgren Særvoll
Telefon: 48 29 30 67


 • ​Ergonomisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøkonsulent 
Ghita Kristoffersen
Send en mail til Ghita Kristoffersen​
Telefon: 48 29 30 62

 • IPL administrator/underviser
 • ​Kontorarbejdspladsen/skærmbriller
 • ​Arbejdsmiljøorganisation/uddannelse
 • Falck krisehjælp

Simulationskoordinator
Linda Nielsen
Send en mail til Linda Nielsen​ 
Telefon: 48 29 46 36

 • Administration og koordination af simulationsbaserede kurser
 • Simulator tekniker og operatør
 • Skopiske simulatorer

Organisationspsykolog
Martin W. Troelstrup
Send en mail til Martin W. Troelstrup
Telefon: 48 29 46 34

 • Lederudvikling
 • Coaching
 • Organisationsudvikling​


Konsulent
Rikke Susanne Olsen-Helmsø
Send en mail til Rikke Susanne Olsen-Helmsø
Telefon: 48 29 44 11

 • Simulatortekniker og operatør
 • ​​SimNord Underviser
 • Skopiske simulatorer​

Kursussekretær 
Trine Bolstad Larsen
Send en mail til Trine Bolstad Larsen ​
Telefon: 48 29 46 31

 • Kursusadministration (Central administrator)
 • Introduktion til nye medarbejdere

AC-medarbejder
Annette Nissen Gubi
Send en mail til Annette Nissen Gubi
Telefon: 48 29 48 63

 • Sekretariatsbetjening af Lægemiddelkomitéen
 • Opgaver relateret til medicineringsprocessen
 • Medvirke til at opbygge kompetencer og kapacitet indenfor Forbedringsmodellen
 • Drive konkrete forbedringsprojekter i samarbejde med klinikken

Konsulent
Inge Marie Ulriksen
Send en mail til Inge Marie Ulriksen
Telefon: 48 29 46 64

 • ​Erfaringsudveksling indenfor og bidrager til anvendelse af forbedringsmodellen
 • Kvalitetsarbejde generelt , herunder sparring på opgaver indenfor patientsikkerhed
 • Hospitalets kontaktperson for de kliniske databaser

AC-medarbejder
Signe Kristensen
Send en mail til Signe Kristensen
Telefon: 48 29 60 28

 • ​Kompetenceudvikling indenfor Forbedringsmodellen
 • Sekretær for Klinisk Etisk Komité
 • Tovholder for driftsmålstyring på Nordsjællands Hospital

​Konsulent
Marián Cederstrøm
Send en mail til Marián Cederstrøm
Telefon: 48 29 49 90

 • ​Uddannelsesområdet
 • Sekretariatsbetjening af hygiejne- og beredskabskomitéen
 • Forbedringsarbejde i Infektionsmedicinsk afdeling

AC-medarbejder/Barselsvikar
Josefine Skou Jakobsen
Send en mail til Josefine Skou Jakobsen
Telefon: 48 29 48 63

​Studentermedhjælper
Niels Clemmesen
Send en mail til Niels Clemmensen

Redaktør