Klinisk Immunologisk Afsnit

Vi tapper bloddonorer på Nordsjællands Hospital. Herudover tilbyder vi specielle diagnostiske blodtypeundersøgelser og udlevering af blodkomponenter til transfusion. Afdelingen er en udefunktion fra Region Hovedstadens Blodbank.​

​Elektronisk booking

Du kan booke, ændre eller slette en tid til tapning på donorportalen.reg​ion​h.dk​​

Spørgeskema

Du kan op til 24 timer inden, du møder op til donortapning i blodbanken,​ udfylde spørgeskemaet  på donorportalen    ​​