​​​

Klinisk Immunologisk Afsnit (Blodbanken)

Vi tapper bloddonorer i Blodbanken på Nordsjællands Hospital. Herudover tilbyder vi specielle diagnostiske blodtypeundersøgelser og udlevering af blodkomponenter til transfusion. Afdelingen er en udefunktion fra Region Hovedstadens Blodbank.​

​Elektronisk booking

Du kan booke, ændre eller slette en tid til tapning på bloddonor.dk​​ (åbner i nyt vindue)

Spørgeskema

Du kan op til 24 timer inden, du møder op til donortapning i blodbanken,​ udfylde spørgeskemaet  på donorportalen.

Blodbanker på Nordsjællands Hospital

Blodbanker i Hi​​llerød og i Frederikssund (link til regionh.dk, åbner i nyt vindue)

Øvrige tappesteder

Klik her​ og se de øvrige tappesteder i Region Hovedstaden​​ (link til regionh.dk, åbner i nyt vindue)​​​

    ​​


Redaktør