Team Kemi

​Teamet er knyttet til STARlab, som er vores laboratorium for koagulation, almen kemi, immunkemi, M-komponent, oligoklonale bånd og Kryptor.

Redaktør