Team Hæmatologi

​Team Hæmatologi varetager alle de analyser, der er relateret til blodets celler. Teamet analyserer også andre kropsvæsker - fx ledvæske, lungevæske, spinalvæske og sæd. Hæmatologi-laboratoriet er bemandet hele døgnet.

​Personale i Team Hæmatologi

Der er i alt 26 ansatte i Team Hæmatologi fordelt på:

 • 1 afdelingsbioanalytiker
 • 2 faglige koordinatorer
 • 2 undervisere
 • Ca. 21 bioanalytikere
Desuden er en kemiker og en overlæge knyttet til teamet.

Almindelige analyser i Hæmatologi-laboratoriet

I Team Hæmatologi udfører vi analyser på blod, urin og andre kropsvæsker. Prøverne bliver analyseret på forskellige apparaturer (Sysmex, Tosoh, KONE og ABL). 

Eksempler på analyser af blod i hæmatologilaboratoriet er:

 • Rødt blodbillede (fx hæmoglobin, erytrocytter og volumenfraktion). Relevant fx i forbindelse med mistanke om jernmangel eller som kontrol efter en blødning, operation eller fødsel.
 • Hvidt blodbillede (fx leukocytter, differentiering af leukocytter). Relevant  i forbindelse med infektioner og ved mere alvorlige blodsygdomme.
 • Antal blodplader. Blodpladerne er afgørende for blodets evne til at størkne.
For patienter i kemoterapi er behandlingen meget afhængig af alle disse værdier.

Andre undersøgelser i hæmatologilaboratoriet:

 • Vi undersøger også for celler i andre væsker - fx ledvæske, lungevæske og ikke mindst spinalvæske, hvor et forhøjet antal hvide blodlegemer kan være et tegn på meningitis.
 • HbA1c er den såkaldte sladrehank, som de fleste diabetikere jævnligt få kontrolleret. HbA1c giver et fingerpeg om det gennemsnitlige blodsukkerniveau over tid.
 • Syre/base-status (pH, iltmætning m.m.) måles især på nyfødte, patienter i respirator eller andre, hvor iltningen af blodet frygtes ikke at være tilstrækkelig.
 • Ved fertilitetsproblemer undersøger vi sperma for antal og bevægelighed af spermatozoer. 


Redaktør