Team Hæmatologi

​Team Hæmatologi varetager alle de analyser, der er relateret til blodets celler. Teamet analyserer også andre kropsvæsker - fx ledvæske, lungevæske, spinalvæske og sæd. Hæmatologi-laboratoriet er bemandet hele døgnet.

​Personale i Team Hæmatologi

Der er i alt 26 ansatte i Team Hæmatologi fordelt på:

  • 1 afdelingsbioanalytiker
  • 2 faglige koordinatorer
  • 2 undervisere
  • Ca. 21 bioanalytikere
Desuden er en kemiker og en overlæge knyttet til teamet.

Almindelige analyser i teametRedaktør