Team Amb

​Team Amb er vores ambulatorie-team. Teamet varetager blodprøvetagning og EKG-optagelse bl.a. i ambulatorierne i Hillerød og Sundhedshuset Helsingør. Teamet står også for prøveforsendelse og mobillab.

​Personale i Team Amb

Der er i alt godt 30 ansatte i Team Amb fordelt på:

 • 1 afdelingsbioanalytiker
 • 1 faglig koordinator
 • 1 sekretær
 • Ca. 12 bioanalytikere
 • Ca. 15 øvrigt sundhedsfagligt personale

Opgaver i teamet

Som bioanalytiker i Team Amb kommer du tæt på patienterne og får en vigtig rolle i forhold til at give patienterne en god oplevelse, når de skal have taget blodprøver og optaget EKG. Teamet løser følgende opgaver i KBA:

 • Blodprøvetagning og EKG-optagelse i KBA's ambulatorium i Hillerød, Sundhedshuset Helsingør og med mobillab
 • Bemanding af Patientmodtagelsen
 • Prøveforsendelsen (hvorfra prøver sendes til analyse på andre laboratorier - fx Statens Serum Institut)
 • Deltager i morgenrunden på hospitalet i Hillerød
 • Deltager i bemanding af øvrige runder på hospitalet i Hillerød
 • Indgår i weekendvagt-rul

Mobillab

Mobillab er prøvetagning på borgere i eget hjem eller på plejehjem. 
Mobillab bliver brugt, hvis patienten ellers skulle have haft liggende transport eller transport med ledsagelse af en sundhedsfaglig person til hospitalet​/lægen med det ene formål at få taget en blodprøve eller et EKG. 

Sundhedshuset Helsingør

Sundhedshuset Helsingør er en del af Nordsjællands Hospital. I Sundhedshuset kan patienter få behandling inden for nogle af de mest udbredte sygdomsområder, og der er også et ambulatorium for blodprøvetagning og EKG-optagelse. 

Læs mere om Sundhedshuset.

 

Redaktør