Organisation

​Klinisk Biokemisk Afdeling har en afdelingsledelse, som består af ledende overlæge og ledende bioanalytiker. Afdelingen har herunder fem afdelingsbioanalytikere med hvert sit område samt en stab.


Redaktør