Oversigt over afsnit i KBA: AkutLab, Ambulatorie, Frederikssund, Podeklinik, HæmatologiLab, KemiLab, SpecialLab og Stab

Afsnit i KBA

​Klinisk Biokemisk Afdeling er organiseret i syv afsnit – ét i Frederikssund og seks i Hillerød. Hvert afsnit har tilknyttet en afdelingsbioanalytiker. Desuden har afdelingen en stab.