STARlab

​Verdens mest robotautomatiserede laboratoriesystem

​​​​​​​​​​​​​

Laboratoriesystemet i STARlab er automatiseret fra blodprøven tages til svaret afgives. Et rørpostsystem forbinder Akutafdelingen og ambulatorierne i Bygning 7 med laboratoriet. 

Blodprøveglassene sendes enkeltvist med rørposten og lander direkte i et opsamlingsmodul på laboratoriet. Herfra sættes prøverne automatisk over på et transportbånd, der forbinder alle apparaterne i STARlab. ​

Prøverne bliver automatisk ankomstregistreret, centrifugeret, afproppet, afpipetteret og analyseret - og svaret på analysen bliver automatisk videregivet til den rekvirerende læge, hvad enten det er på hospitalet eller hos en praktiserende læge.

Teknikken

Det nye laboratorium på Nordsjællands Hospital - Hillerød er en verdensnyhed. Det skyldes sammensætningen af analysemoduler, rørpost og it-systemer. Med det nye analysesystem er Klinisk Biokemisk Afdeling helt i front på verdensplan. Vi er teknologisk og it-mæssigt opdateret. 

Hvad er det nye?

Et nyudviklet  rørpostsystem forbinder nu bl.a. Akutafdelingen direkte med det automatiske system i laboratoriet. Blodprøverne bliver skudt afsted gennem en "haveslange" og lander i et opsamlingsmodul, som er koblet direkte på det transportbånd, der forbinder alle analyseudstyrene i laboratoriet. 

Det automatiske system kan registrere at blodprøven er ankommet i laboratoriet. Systemet sorterer selv prøverne, sætter dem i centrifuger, tager propperne af prøveglassene, afpipetterer blodet til analyserne, udfører selve analysearbejdet og sender svaret elektronisk til den læge, der venter på svaret. Systemet er således automatisk, fra prøven tages til svaret afgives.

Hvad betyder automatiseringen for dig?

Den nye automatisering af laboratoriet på Nordsjællands Hospital - Hillerød har stor betydning for dig som patient. Blodprøver indgår i omkring 80% af alle diagnoser. Fordi blodprøvesvar er så central en del af diagnostikken i dag, er det vigtigt, at der kommer hurtigt svar på din blodprøve. 

Med den nye automatisering kan vi levere hurtigere svartid. Er du indlagt fx på Akutafdelingen vil der komme svar på din blodprøve inden for en time, og lægen vil kunne inddrage blodprøvesvaret i sin diagnostik og behandling af dig. På den måde kommer du hurtigere i behandling, bliver hurtigere rask og kan hurtigere komme hjem igen. 

Måske har vi også brug for færre glas af dit blod, og måske skal du stikkes færre gange. Desuden øger det nye automatiske system patientsikkerheden, fordi vi har reduceret de manuelle arbejdsgange.


Fotos til download

Fotograf: Ole Konstantyner​​​​


Redaktør