Kontakt forskningen

Civilingeniør
Steen Ingemann Hansen
steen.ingemann.hansen@regionh.dk 
Tlf.: 4829 4156

Prokuraerklæring for Steen Ingemann
Biokemiker
Søren Kristiansen
soeren.kristiansen.01@regionh.dk
tlf.: 4829 4190

Prokuraerklæring for Søren Kristiansen
Molekylærbiolog
Thore Hillig
thore.hillig@regionh.dk
tlf.: 4829 5748

Prokuraerklæring for Thore Hillig
Molekylærbiolog og UKK
Ann-Britt Nygaard Hillig
ann-britt.nygaard.hillig@regionh.dk
tlf.: 4829 5640

Prokuraerklæring for Ann-Britt Hillig

Bioanalytiker
Kamma Velin
kamma.velin@regionh.dk
tlf.: 4829 7318
Bioanalytiker
Morten Høgh Hansen
morten.hoegh.hansen@regionh.dk
tlf.: 4829 4179

Prokuraerklæring for Morgen Høgh
Seniorforsker
Flemming Lund
flemming.lund@regionh.dk
tlf.: 4829 6825

Prokura for Flemming Lund
Bioanalytiker
Merete Frejstrup Pedersen
merete.frejstrup.pedersen@regionh.dk
tlf.: 4829 6825
Redaktør