eGFR-beregning er ændret

​eGFR (estimeret Glomerulær FiltrationsRate) beregning er ændret pr. 2. feb. 2016. Den nye formel giver en lidt bedre præcision og en mindre bias end den tidligere anvendte MDRD-formel.

Til beregning af eGFR har Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital hidtil benyttet MDRD-formel (Modification of Diet in Renal Disease study), som estimerer den glomerulære funktion ud fra alder og køn og P-Kreatinin, til en teoretisk overflade på 1,73 m2. 

​Der foreligger nu international konsensus om at benytte en forbedret formel kaldet CKD-EPI formel (Chronic Kidney Disease EpIdemiology collaboration study), som indgår i rekommandationerne udsendt af Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi ultimo 2015. 

På grundlag af en international referencemetode for P-Kreatinin, giver den nye formel en lidt bedre præcision og en mindre bias end den tidligere anvendte MDRD-formel, specielt ved eGFR > 60 mL/min/1,73 m2.

Redaktør