Sundhedsplatformen giver ændringer i laboratoriesvar

Når der er rekvireret en analyse til et eksternt laboratorium (SSI og andre) vil svaret på analysen være "Ekstern svarleverandør". Det vil ikke længere være muligt at se, hvor analysen er sendt hen.​
Svaret på analysen vil som tidligere blive fremsendt direkte enten via EDI eller som papirsvar.

Redaktør