Ændring i afhentningsordning fra 1. juni

​Fra 1. juni 2016 overtager Region Hovedstaden – Center for Økonomi – Logistik og Forsyning, afhentning af prøver fra praktiserende læger og speciallæger i Nordsjælland. 
Herefter vil ordningen blive administreret af Logistik og Forsyning, som i den øvrige del af Region Hovedstaden.

​Med ændringen vil retningslinjerne for afhentning af prøver samtidig blive ensrettet. I resten af Region Hovedstaden skal praksis tilmelde sig både 1. og 2. afhentning.

Omlægningen vil me​​dføre

  • ​Ændrede ruter.
  • Ændring af tilmelding og framelding til afhentning. Der vil stadig være mulighed for 2 afhentninger hver dag.
  • For at opnå et bedre flow i prøvemodtagelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling vil 3 ruter starte afhentning af prøver allerede kl. 09.00. De andre ruter starter afhentningen kl. 10.00.

Ruteændrin​ger

CEK har udsendt ruteplaner, hvoraf det fremgår, på hvilket tidspunkt den enkelte praksis kan forvente at få afhentet prøver. Tidspunkterne er vejledende og skal ikke opfattes ”meget nøjagtigt”, men giver et fingerpeg om, hvornår den enkelte praksis kan forvente afhentning.

Praksis skal specielt være opmærksom på de tidlige ruter (Rute 501+502+503), der viser de praksis, som får afhentet allerede fra kl. 09.00.

Bestilling af afhentni​ng

Hver enkelt praksis er registreret med telefonnummer, som er blevet fremsendt med posten. Dette nummer er kodet ind i afhentnings-systemet og koblet sammen med den enkelte praksisadresse. 

Ønsker praksis mulighed for også at bruge et eller flere andre telefonnumre i forbindelse med bestilling af afhentning, er det vigtigt, at praksis ringer til Logistik Callcenter på telefonnummer: 38 66 69 00 tast 2 og får registreret det/de ønskede nummer/numre. Ring mellem kl. 08:00 – 16:00.​

Når praksis har prøver til afhentn​ing

Når praksis har prøver til afhentning, ringes på telefonnummer: 38 64 98 60
 

1. afhentning:  Ring i tidsrummet 07:00 – 09:30 
Afhentning sker i tidsrummet 10:00 – 12:30.
Opkaldet bliver automatisk verificeret med jeres opgivne telefonnummer og besvaret med:
1. afhentning: ”Opkaldet er registreret – prøverne bliver afhentet på første afhentning.”​

2. afhentning:  Ring i tidsrummet 09:31 – 13:30
Afhentning sker i tidsrummet 13:30 – 15:30.
Opkaldet bliver automatisk verificeret med jeres opgivne telefonnummer og besvaret med:
2. afhentning: ”Opkaldet er registreret – prøverne bliver afhentet på anden afhentning.”

Uden for bestillingstidspunkt: ”Afhentning er lukket for i dag.”

Hvis et telefonnummer, der ikke er godkendt eller viser hemmeligt nummer ringer:
”Dit nummer kan ikke genkendes kontakt Logistik Callcenter på telefonnummer: 38 66 69 00 tast 2.”

Praksis, der er med på ruterne 501, 502, 503, skal ikke tilmelde sig 1. afhentning  – de vil automatisk få afhentet.
 
Alle praksis skal tilmelde sig 2. afhentning.
 
CEK håber, at den nye afhentningsordning vil komme til at fungere til alles tilfredshed. De første dage kan forventes at blive lidt hektiske – og de udmeldte tider kan nok ikke helt holde i starten.
 
Fra den 1. juni 2016 skal der bestilles afhentning.

De nye chauffører glæder sig til opgaven, og de vil i de kommende uger prøvekøre ruterne og besøge de fleste af jer. Tag godt imod dem. De vil også hjælpe jer med at besvare evt. spørgsmål om afhentningen.​

Post​​mapper

De nuværende postmapper til intern post i Region Hovedstaden vil blive bevaret, men selvfølgelig bliver de opdateret med de nye rutenumre. Hvis vi ikke når at få dem gjort klar til 1. juni, så aflevér den interne post til chauffør sammen med kasserne. Der er 2 mapper til hver praksis, husk at lade dem cirkulere.

Kasser til ​​prøver

Kasserne og pakningen af disse er uændret. Vi håber snarest at få værktøj ud til jer – vi ved, at kasserne er svære at åbne og lukke.
Kasserne skal som nu stå klar, når chauffør ankommer.

Bestilling​ af utensilier

Pr. 1. juni 2016 sker der ingen ændringer på dette punkt.
Bestilling af utensilier vil i nærmeste fremtid ligeledes overgå til Logistik og Forsyning.
CEK vil informere, når alt er faldet på plads omkring dette.​


Redaktør